Studerer frafall
Studerer frafall
23 februar 2018
-Vi trenger mer kunnskap om hvilke faktorer som fører til at unge mennesker slutter å være aktive i en kirke. Jeg håper dette studiet vil være med å bidra til at vi gjennom læring kan gjøre ting bedre fremover.

Av Siri D. Fjeldberg

Daglig leder i Ung baptist Roald Zeiffert har en kort studiepermisjon for å studere frafall i barne- og ungdomsarbeidet. Han ser på medlemsstatistikken til Pinsevennenes Barne- og Ungdomsutvalg, Misjonskirken UNG og Ung baptist. Det er tidligere gjort noen mindre studier på grunner til at unge mennesker velger bort kirke, men det er første gang det gjøres en større kvantitativ studie.

-Styrken med en kvantitativ studie er at vi får mulighet til å se på hvilke ytre faktorer som påvirker frafall, samtidig som en klar utfordring er at det er en historie bak hvert frafall som jeg ikke får tak i, sier Roald Zeiffert.

Han har utarbeidet en anonymisert database som har over 33 tusen barn og unge som har vært registrert i et lokallag i en menighet i ett av de tre kirkesamfunnene i perioden fra 2010 til 2016. En viktig faktor han ser på er overganger, der barn begynner på ny skole, og menighetene ofte har et nytt opplegg for aldersgruppen. –Jeg vil også se på faktorer som konfesjon, menighetens størrelse, urbanisering, bibelbeltet og migrantmenigheter. Det jeg også er veldig spent på å se er de stedene som utmerker seg til å lykkes med kontinuitet, altså der andre faktorer tilsier at frafallet skulle vært større enn det er, avslutter Roald.

Undersøkelsen er en del av masterprogrammet (http://hlt.no/master/) på Høyskolen for Ledelse og Teologi.

Les også

Areopagos overtar baptistenes Ungkloster-arbeid

Areopagos tar over kommunitetsarbeidet Ungkloster fra Ung Baptist. Leder i Ung Baptist Kjell Einar Mong Granholt (t.v) er fornøyd med at Ungkloster-koordinator Fredrik Krunenes fra nyttår blir kollega med leder for Etter Kristus, Ruth Burch Skree, i Areopagos. Håpet er at enda flere skal få øynene opp for et forpliktende kommunitetsliv preget av trospraksis, rytmer og fellesskap i hverdagen sammen med Gud.
Les mer

“Er jeg som etnisk nordmann så tolerant og inkluderende som jeg tror?”, spør Kjell mens Thaku lurer på: “Oppleves jeg som en utakknemlig og sur innvandrer og hårsår kvinne i møte med det norske samfunn?”
Les mer

Lovsang til alle

Ung baptist satser på lovsang for å rive ned skillelinjer i organisasjonen.
Les mer
1 - 3 av 141
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone