Bibelsmugling på Vegårtun
Bibelsmugling på Vegårtun
18 januar 2018
Etter undervisning om hvordan religionsfrihet ikke er en garanti i alle verdens land, fikk konfirmantene selv erfare hvordan det kan være å smugle bibler til forfulgte kristne.

Tekst Ole Thorvald Helland
Foto Brit Janne Helland

Tentro-leirene på Vegårtun har de siste årene hatt undervisning om religionsfrihet og bibelsmugling på timeplanen. Også årets 57 konfirmanter fikk gjennom undervisning lære om hvordan kristne i mange land må flukte i frykt for sitt eget liv, fordi de tror på Jesus. Samtidig finnes det noen kristne i disse landene som tar imot bibler som de deler med andre kristne som nylig har kommet til tro og som trenger en bibel. En bibel som de risikerer å bli torturert, fengslet eller drept for å ha. 

Etter undervisningen skulle konfirmantene selv kjenne hvordan det var å smugle bibler inn i et land hvor det ikke fantes religionsfrihet. Vegårtun leirsted var blitt Vegårstan, en bunke papp med påskrevet "Bibel" var bibler som skulle smugles inn til den ene kristne i landet, og Inger Lise Salvesen, som hadde undervist tidligere på kvelden, hadde nå gått inn i rollen som den suverene diktatoren i landet. Med seg på laget hadde hun sirka 40 ledere, som fungerte som alt fra grensevakter til politiavhørere og fangevoktere. 

- Bibelsmugling på leir er en konkurranse og en lek, men vi lederne har også en annen hensikt, sier Brit Janne Helland, som også underviste i temaet. Vi ønsker å bevisstgjøre ungdommen på den forfølgelsen og mangelen på religionsfrihet som finnes i verden. 

Konkurransen slo godt an blant konfirmantene. Fra sosialt rollespill hvor de måtte forklare grunnen til at de ville inn i det fiktive landet, til kappløp fra vakter som hadde avslørt de som bar på bibler, var stemningen god både under og etter konkurransen. Vinnerlaget i år kom fra Ålgård, og hadde fått levert 28 bibler til den kristne på mindre enn en time. 

Vedlagt ligger bilder fra konkurransen. 

Bibelsmugling på Vegårtun Bibelsmugling på Vegårtun Bibelsmugling på Vegårtun Bibelsmugling på Vegårtun

Les også

Ser behov for å snakke om trosfrihet, også i Norge

I en transnasjonal verden mener Stefanusalliansen det også er viktig å diskutere trosfrihetens kår i Norge, hvordan politikere ordlegger seg og hvilke signaler vi sender.
Les mer

Slik kan kirken bidra i arbeidet mot rasisme

«Det viktigste jeg kan si er at det finnes rasisme i Norge», sier Temesgen Kahsay.
Les mer

Finnes det migrantmenigheter?

Unge mennesker med migrantforeldre kjenner seg ikke igjen i begrepet.
Les mer
1 - 3 av 43
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone