Kohn mottar Ikkevoldsprisen
Kohn mottar Ikkevoldsprisen
10 januar 2018
Ervin Kohn hedres for sin tydelige stemme om minoriteters rettigheter, trosfrihet og ytringsfrihet.

Tekst / foto: Ingunn Marie Ruud, KPK

Forstander for Det Mosaiske Trossamfunn og nestleder i Antirasistisk Senter Ervin Kohn er tildelt ikkevoldsprisen for 2018. Ikkevoldspris-komiteen mener Ervin Kohn fremmer mange av de samme idealer og den samme ånd som Martin Luther King Jr. viet sitt liv til.

– Det gjør meg ydmyk, sier han.

«Kohn er en av de tydeligste stemmene i norsk samfunnsdebatt om minoriteters rettigheter, trosfrihet og ytringsfrihet. Han reagerer instinktivt på urett og er rask med å si fra offentlig når enkelte grupper, ikke bare jøder – men også andre minoriteter – utsettes for diskriminering og hat fra enkeltmennesker eller fra storsamfunnet. Og han bidrar til å ansvarliggjøre oss alle i en felles innsats for alle menneskers verd og rettigheter», heter det blant annet i begrunnelsen.

– Å få anerkjennelse for noe som betyr mye for meg er veldig tilfredsstillende. Det forplikter og å få anerkjennelse som går på kjernen av det jeg er opptatt av er ekstra inspirerende, sier Kohn til KPK.

Kohn mottar prisen, som er et kunstverk malt av Wenche May Vaagsnes og 10.000 kroner i forbindelse med markering av King-dagen 2017 på Holtekilen folkehøgskole mandag 15. januar.


I Martin Luther Kings ånd

Det er Norges kristne råd, Holtekilen folkehøgskole og Det Norske Baptistsamfunn som står sammen om King-dagen og markeringen av Martin Luther King Jr’s ikkevoldelige forsoningsarbeid.

– Dette gjør meg glad. At jeg får prisen på grunn av arbeid i Martin Luther Kings ånd gjør meg også veldig ydmyk, sier prisvinneren.

Kohn utrykker stor respekt for King Jr’s arbeid og det han sto for.

– Han står som en av de store som kjempet en moralsk kamp. Det er mye av det som ligger meg på hjertet. Når jeg fører kamper for det åpne samfunn holder det ikke bare å ha et liberalt demokrati basert på en rettsstat. Det må også være et moralsk demokrati, sier han.  

Kohns familie utvandret fra Ungarn da han var fem år.  Han vokste opp på Grorud i Oslo og bodde i Israel deler av barndommen.


Kamp for det fredelige demokratiet

Kohn har gjennom en årrekke vært engasjert i religionsdialog, i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), og i dialog mellom jøder, kristne og muslimer.

Han er en viktig ressursperson for fagmiljøer, media, beslutningstakere og andre religiøse ledere om jødenes historie og kultur, antisemittisme og alle minoriteters kår og rettigheter.

– De fleste som lever i Norge i dag kjenner ikke noe annet enn det fredelige liberale demokratiet. Det som er så skummelt da er at man ikke har noen tanker om at dette ikke er gudegitt. Dette må vi faktisk kjempe for å forsvare når det er under angrep og jobbe for å utvikle ellers, sier Kohn.

Nominasjonskomiteen mener at prisen til Kohn også er en påminning om at antisemittiske holdninger og diskriminering av religiøse minoriteter, er en aktuell utfordring i dag.

– Målestokken på hvor godt et demokratisk samfunn er, er hvor godt det ivaretar sine minoriteter, sine svakeste grupper. Det er det som skiller et åpent demokrati fra et flertallsdiktatur, sier Kohn. KPK

Les også

Hedret med Ikkevoldsprisen

Elsa-Britt Enger i Bestemødre for fred mottok tirsdag Ikkevoldsprisen under en tilstelning på Oslofjord Folkehøgskole. Den ble overrakt av Jørgen Watne Frydnes som i fjor mottok prisen på vegne av Demokrativerkstedet på Utøya.
Les mer

Våre tanker og bønner går til de rammede

Hendelser, som i Oslo natt til lørdag 25. juni, skal ikke skje. Vi er sterkt berørt av den forferdelige hendelsen med skyting, drap og mange skadde.
Les mer

Forebygger utenforskap

Ikkevoldsprisen 2022 er tildelt generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys i Samarbeidsrådet for tro- og livssynssamfunn (STL).
Les mer
1 - 3 av 125
...

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone