BRU-gudstjenestene starter sterkt i nytt år
BRU-gudstjenestene starter sterkt i nytt år
8 januar 2018
De felles flerkulturelle ungdomgudstjenestene i Rogaland startet opp igjen 7. januar.

Av Ole Thorvald Helland

Baptistene i Rogalands ungdomsgudstjenester, forkortet BRU, startet opp høsten 2016 som et felles prosjekt mellom Immanuel Baptist Church, Sandnes Baptistmenighet, Stavanger Baptistmenighet, Stavanger Chin Church og Ålgård Baptistmenighet. Målet var å skape en gudstjeneste som var tilpasset en aldersgruppe alle menighetene savnet et sterkere arbeid for, men som det ville kreve for mye ressurser å omforme "den vanlige gudstjenesten" klokka 11.00 til en gudstjeneste som appellerte til studenter i de lokale menighetene. 

- BRU-gudstjenestene er et gudstjenestefellesskap forma av og for ungdom og unge voksne, sier prosjektleder Dag Eivind Noreid, pastor i Sandnes baptistmenighet. Han var den som først fikk ideen om en ekstra gudstjeneste forma på premisser for ungdom sammenlignet med den vanlige morgengudstjenesten. 
- BRU er en gudstjeneste som gudstjenester flest. Vi har lovsang, bønn, tale, tar opp kollekt og deler nattverd. Det som skiller oss fra en vanlig gudstjeneste, er kanskje det at vi etter gudstjenestene også har en sosial aktivitet under kveldsmaten. 

Den syvende januar 2018 var ungdom og unge voksne samlet til nær fullsatt sal i Sandnes baptistmenighet på Hana for prise Gud sammen. Denne søndagen var det Gabriel Stephens fra Skien som talte. Taler har variert hver gudstjeneste så langt i BRUs historie. Etter planen skal det holdes BRU-gudstjeneste på Sandnes den første søndagen hver måned frem til sommeren. Og gudstjenestene, de skal drives av ungdommen og unge voksne.

- Målet er at flest mulig skal bli engasjert, enten det er møteledere, musikere, teknikere eller kaffekokere. Dette er jo erfaring som er veldig grei å ha med tanke på at de som driver BRU også er de neste som kan bli spurt om å drive de lokale gudstjenestene. Så håper vi jo at mange kommer på BRU-gudstjenestene framover, ikke plent bare fra menighetene, men at også de som kommer utenfra kan finne en plass på BRU. Om vi blir store nok, kan vi etterhvert øke frekvensen på gudstjenestene til mer enn en gang i måneden også. Vi ønsker vekst og det å holde et utadrettet fokus fremover.

 

 

 

Les også

40 % flere søkere enn i fjor

Oslofjord Folkehøgskole har markant økning i søknadstallet pr 1. juni.
Les mer

Slik tilpasset de seg den norske kulturen

Med oppvekst henholdsvis i jungelen i Kongo og i en flyktningleir i Thailand ble overgangen til norsk ungdomskultur stor for Arnhild Sommer Edvardsen og Sheeku Sher Ahpahtoo.
Les mer

Ung baptist avlyser sommerleirene

Ikke mulig å gjennomføre på en forsvarlig måte.
Les mer
1 - 3 av 201
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone