BRU-gudstjenestene starter sterkt i nytt år
BRU-gudstjenestene starter sterkt i nytt år
8 januar 2018
De felles flerkulturelle ungdomgudstjenestene i Rogaland startet opp igjen 7. januar.

Av Ole Thorvald Helland

Baptistene i Rogalands ungdomsgudstjenester, forkortet BRU, startet opp høsten 2016 som et felles prosjekt mellom Immanuel Baptist Church, Sandnes Baptistmenighet, Stavanger Baptistmenighet, Stavanger Chin Church og Ålgård Baptistmenighet. Målet var å skape en gudstjeneste som var tilpasset en aldersgruppe alle menighetene savnet et sterkere arbeid for, men som det ville kreve for mye ressurser å omforme "den vanlige gudstjenesten" klokka 11.00 til en gudstjeneste som appellerte til studenter i de lokale menighetene. 

- BRU-gudstjenestene er et gudstjenestefellesskap forma av og for ungdom og unge voksne, sier prosjektleder Dag Eivind Noreid, pastor i Sandnes baptistmenighet. Han var den som først fikk ideen om en ekstra gudstjeneste forma på premisser for ungdom sammenlignet med den vanlige morgengudstjenesten. 
- BRU er en gudstjeneste som gudstjenester flest. Vi har lovsang, bønn, tale, tar opp kollekt og deler nattverd. Det som skiller oss fra en vanlig gudstjeneste, er kanskje det at vi etter gudstjenestene også har en sosial aktivitet under kveldsmaten. 

Den syvende januar 2018 var ungdom og unge voksne samlet til nær fullsatt sal i Sandnes baptistmenighet på Hana for prise Gud sammen. Denne søndagen var det Gabriel Stephens fra Skien som talte. Taler har variert hver gudstjeneste så langt i BRUs historie. Etter planen skal det holdes BRU-gudstjeneste på Sandnes den første søndagen hver måned frem til sommeren. Og gudstjenestene, de skal drives av ungdommen og unge voksne.

- Målet er at flest mulig skal bli engasjert, enten det er møteledere, musikere, teknikere eller kaffekokere. Dette er jo erfaring som er veldig grei å ha med tanke på at de som driver BRU også er de neste som kan bli spurt om å drive de lokale gudstjenestene. Så håper vi jo at mange kommer på BRU-gudstjenestene framover, ikke plent bare fra menighetene, men at også de som kommer utenfra kan finne en plass på BRU. Om vi blir store nok, kan vi etterhvert øke frekvensen på gudstjenestene til mer enn en gang i måneden også. Vi ønsker vekst og det å holde et utadrettet fokus fremover.

 

 

 

Les også

Vanskeligst for barn og unge

Flere menigheter i leide lokaler sliter med å treffes selv om det er åpent for arrangmenter.
Les mer

Søndagsskolen lager podcast

Gjennom adventstiden skal Søndagsskolens Gulliver minne barn på at selv om mye er annerledes denne julen er Jesus og julefortellingen den samme.
Les mer

Lys i en mørk tid

Sel Baptistmenighet pusser opp huset, har ny pastor og holder på å starte ungdomsgruppe.
Les mer
1 - 3 av 208
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone