Vil gi lederskapene en «reality-check»
Vil gi lederskapene en «reality-check»
6 desember 2017
- Vi oppfordrer menighetene til å sende hele lederskapet til Vekstakademiet 2018. Sammen ønsker vi å ta pulsen på lokalmenighetens arbeid og liv, og samtidig se fremover og stille oss spørsmålet: Hvilke prioriteringer kan vi gjøre, for å bedre nå vårt lokalsamfunn?

Vekstakademiet er et samarbeid mellom Baptistsamfunnet, Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG, med Ansgarskolen og Randesund misjonskirke som vertskap. Målet er at akademiet skal være en katalysator, et sted hvor deltakermenighetene opplever å få fart og retning i sitt lokale arbeid.

Tydelighet og prioriteringer

Baptistsamfunnets generalsekretær Terje Aadne ser frem til dette samarbeidet med Misjonskirken Norge.

- Jeg takker Gud og synes det er spennende at vi som to kirkesamfunn som har mye til felles, kan stå sammen om dette og lære av hverandres erfaringer og kunnskap for å nå nye mennesker med evangeliet.

Vil gi lederskapene en «reality-check»

Nasjonal leder Torben Joswig i Misjonskirken Norge forteller at arrangementet vil være en viktig satsing i Misjonskirken Norge i 2018. Arbeidet med å få på plass seminarholdere er i gang for fullt, og vil bli publisert på mknu.no/vekstakademiet fortløpende. Joswig forteller at de er i kontakt med kirkeledere som har gjort drastiske grep i egen kirkesammenheng, for å navigere menigheten tilbake inn til kjernen av det som er menighetens oppdrag. Ledere som har turt å stille spørsmålene: Hva er det egentlig vi driver med? Når vi de menneskene vi er kalt til å nå? Joswig håper at disse ledernes erfaringer skal inspirere og utfordre deltakermenighetene på tydelighet og prioriteringer i deres lokalarbeid.

- Menighetsarbeidet kan lett drives av gammel vane, forventninger og tradisjoner. Vi ønsker at Vekstakademiet skal være et sted hvor man inspireres til å gjøre prioriteringer, for å faktisk være det vi er kalt til å være og gjøre det vi er kalt til å gjøre, forklarer Joswig.

Unik mulighet for team-bygging

Han anbefaler menighetenes pastorer og lederskap å ta turen til Ansgarskolen, for å bruke tid sammen sosialt, i bønn og i prosessarbeid. Det er viktig at barne- og ungdomsledere inkluderes, og det vil også være egne samlinger for UNG-ledere.

- Vi ønsket at dette skal være et sted hvor menighetslederskapene opplever at de blir enda mer ristet sammen som team, og at det og at det tennes en ny brann for det lokale menighetsarbeidet. Det legges derfor opp til god til med prosessarbeid mellom fellessamlingene, sier Joswig.

Terje Aadne har forventning til at deltakerne skal oppleve at disse dagene på Ansgarskolen setter i gang gode prosesser i sine menigheter. 

- Jeg ser frem til at god undervisning og erfaringsdeling skal bevege og inspirere oss til det vi er kallet til; å være fellesskap som leder mennesker nærmere Jesus og nærmere hverandre.

Vil gi lederskapene en «reality-check»

Vekstakademiet arrangeres på Ansgarskolen i Kristiansand den 17.-20. juni. Vekstakademiet vil være en møteplass for motiverte menighetsledere og -lederskap. For mange vil det være nødvendig å ta fri fra jobb for å delta. Det vil derfor være avgjørende at menighetsstyrene og -ansatte tar samtalen seg i mellom tidlig, om dette er noe man ønsker å prioritere i fellesskap.

Se priser, påmelding og informasjon om seminarholdere på mknu.no/vekstakademiet.

Les også

Dag Eivind Noreid

Dette er en ukentlig andakt fra Det Norske Baptistsamfunn. Denne uken er det menighetsveileder i Baptistsamfunnet og pastor i Sandnes Baptistmenighet, Dag Eivind Noreid, som deler med oss.
Les mer

Gratulerer med dagen - det er menighetens fødselsdag!

Selv om det er mange av menighetene som samles i kirkene til pinsegdstjeneste er det fremdeles tilbud om digitale gudstjenester. Vi deelr noe av det som i dag vil være til inspirasjon!
Les mer

Digitale gudstjenester 24. mai

Skien baptistmenighet med pastor Vidar Bergsland er blant menighetene som fremdeles inviterer til digitale gudstjenester fordi Korona-pandemien gir begrensninger.
Les mer
1 - 3 av 134
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone