Tidebønn: En samtale mellom Gud og hans folk
Tidebønn: En samtale mellom Gud og hans folk
16 november 2017
– Når du kommer til en tidebønn, er det som å komme med i en samtale som for lengst er i gang, sier medredaktør for ny tidebønnbok Øystein Thelle.

Av Boe Johannes Hermansen

Tidebønnboken «La oss be», som utgis av den nå nedlagte organisasjonen Kirkelig Fornyelse, presenteres som en fullstendig og økumenisk tidebønnbok av komiteleder Anne Nordstoga. Hun legger ikke skjul på at det harvært en stor og krevende jobb.

– Vi har arbeidet siden 2014, og mange har bidratt. Men nå er boken klar, sier Nordstoga takknemlig. Nordstoga påpeker at tidebønn er en klassisk kirkelig bønneform og handler om å be gjennom dagens timer.

– Sammen med hele kirken på alle steder og til alle tider ber vi tidebønnene «uten opphold», og slik omsluttes jorden med kirkens bønn gjennom hele døgnet.

 

Befrielse fra prestasjon

Bokkomiteen har foruten Nordstoga bestått av organist Øystein Skullerud og salmedikter og oversetter Øystein Thelle. Boken ble lansert i Oslo 8. november i Bok & Medias lokaler. Tidligere seniorrådgiver i Kirkerådet Åge Haavik understreket i sitt innlegg under lanseringen at tidebønn er et evangelium.

– Det befrir oss fra at vi selv skal produsere eller prestere noe. Vi kan få lov til å gå inn i og inn under det som allerede ligger der. Bønnene omfatter hele kirkens år og i full bredde, sier Haavik som er en av Norges fremste hymnologer.

 

Praktisk og praktiserbar

Øystein Thelle, som har vært redaktør for hymnene, sier at når du kommer til en tidebønn, er det som å komme med i en samtale som for lengst er i gang.

– Det er en samtale mellom Gud og hans folk. En samtale som begynte lenge før vi ble født, og som vil vare lenge etter vår død. Thelle legger til at denne tidebønnboken er en hjelp til det praktiske og praktiserbare.

– Å få noe i hendene, til inspirasjon og hjelp til stabilitet, et innhold med substans og til gjenkjennelse. Vi skal få hvile i bønnens nåde, ikke i eget strev og prektighet. Alt er gitt meg i min hånd og i min munn, framholder Thelle. Han henviser til Daniel 6,11 hvor det står om Daniel som tre ganger om dagen falt på kne for sin Gud med bønn og lovprisning, slik han alltid hadde gjort, og til flere steder i Salmenes bok hvor det står om daglige faste bønnetider. KPK

Les også

Folk søker bønn i krisetid

En dansk forskningsartikkel peker på en global trend der internettsøk på temaet bønn har skutt i været under koronapandemien.
Les mer

Døgnåpen bønnemaraton

Baptistenes verdensallianse invitere baptister fra hele verden til bønnedag i forbindelse med corona-pandemien som rammer hele verden.
Les mer

Vi er med på felles bønnedag

Både Baptistsamfunnet og Ung baptist deltok aktivt i bønnedagen.
Les mer
1 - 3 av 27
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone