Vil kjempe for religiøse minoriteter
Vil kjempe for religiøse minoriteter
7 november 2017
Hundrevis av fakkelbærere var samlet i Oslo mandag for å markere sin støtte for forfulgte kristne. – Det gir retning til vårt arbeid for økt tros- og livssynsfrihet, sa utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide.

Av Markus Plementas

I en fullsatt Oslo domkirke inviterte Stefanusalliansen og Åpne Dører for ellevte gang til fakkeltog i Oslo til støtte for forfulgte kristne. I år er søkelyset rettet mot «Totalitær nasjonalisme knebler trosfriheten».

– Vi vil støtte våre forfulgte trossøsken slik at de kan fortsette å være lys. De bor i land der mørket virkelig er påtakelig, sier Linda Askeland, informasjonsleder i Åpne Dører.

Sult og forfølgelse

Ifølge arrangørene er utviklingen av religiøs totalitær nasjonalisme økende i store deler av Asia, samt beslektede tendenser i blant annet Russland og Eritrea. Også i Nord-Korea har det vært svært sterk grad av kontroll i mange år.

I domkirken ga aktivist-pastor og tidligere vinner av Stefanusprisen, Tim A. Peters fra Helping Hands Korea, et innblikk i sulten og forfølgelsen mange mennesker i Nord-Korea utsettes for.

– Det har vært en av mine mest smertefulle opplevelser i livet å se skadene og dødsrisikoen som mennesker i Nord-Korea utsettes for i søken etter frihet og et bedre liv, sa Peters blant annet.

Ifølge Åpne Dører blir 215 millioner kristne diskriminert eller forfulgt for sin tro. Fakkeltoget gikk gjennom Karl Johans gate og opp til Utenriksdepartementet der et opprop ble levert til utenriksminister, Ine Marie Eriksen Søreide.

Målet med oppropet er å oppfordre norske politikere og utenrikstjenesten til i større grad å sette trosfrihet og forfølgelse av kristne på dagsordenen.

Vil kjempe for trosfrihet

Fremst i toget gikk blant annet KrF-leder Knut Arild Hareide og nestleder i KrF, Kjell Ingolf Ropstad. Hareide, som også deltok i fakkeltoget i Kristiansand i fjor, er glad for at mange kristne nordmenn engasjerer seg for de forfulgte.

– Det er våre søstre og brødre som opplever å bli forfulgt. Vi vet at de er mange, og derfor har vi som tror også et spesielt ansvar. Jeg kommer til å gå og kjempe for denne saken, sier Hareide.

– Trosfriheten er en lakmustest på om menneskerettighetene er oppfylt. Identitet og det å få lov til å være seg selv er en av de mest sentrale rettighetene, sier Ropstad som også holdt appell.

– Ytringsfrihet er viktig, men trosfrihet gjør kanskje noe enda viktigere med deg som menneske – det å få lov til å være et helt menneske, sier Hareide.

– Ekstremt bekymringsfylt

Etter å ha fått overlevert oppropet sa den ferske utenriksministeren Ine Marie Eriksen Søreide (Høyre) at hun er glad for å se så mange mennesker med et sterkt engasjement for forfulgte.

– Dere målbærer stemmene for de som forfølges for sin tro og får frem fortellinger om fornedrelse og undertrykkelse. Det gir rettning til vårt arbeid for økt tros- og livssynsfrihet, sa Eriksen Søreide.

Utenriksministeren fremhevet at mange stater med viten og vilje aktivt undergraver menneskerettigheter, og i økende grad samarbeider om å svekke etablerte systemer som skal fremme menneskerettigheter.

– Derfor kreves det mer av oss og vi må bli bedre på å samarbeide. Vi løfter situasjonen for forfulgte inn i direkte dialog med andre land. Forholdet til religiøse minoriteter tar vi også opp i FN og i andre multilaterale sammenhenger. Ytringsfriheten må vernes om og fremmes utrettelig hver eneste dag i absolutt alle land.

Hun kalte forholdene for Rohingya-befolkningen i Myanmar for «ekstremt bekymringsfylt». Under hennes kommende besøk til Myanmar vil hun understreke at sivile og militære myndigheter må få slutt på voldshandlingene og gi tilgang til humanitær hjelp.

Ni steder i Norge

Blant de flere hundre som deltok i fakkeltoget var også pastor og tidligere synodeformann i Den Evangelisk-Lutherske Frikirke Arnfinn Løyning og hans kone Gro.

– Vi syntes fakkeltoget er det mest naturlige å støtte og vi er med så ofte vi kan, forteller de.

Fakkeltoget for forfulgte kristne avholdes i år ni steder i Norge. Det første av årets fakkeltog var i Ålesund 30. oktober, etterfulgt av Bergen, Kristiansand og Stokmarknes.

Også Stavanger, Stord, Trondheim og Øystese får sitt fakkeltog i løpet av uken. I tillegg er det også «Søndag for de forfulgte» i november, der menigheter over hele verden markerer sin solidaritet med kristne som forfølges. KPK

Les også

For alle menneskers verdighet ...

Den årlige markeringen av Global uke er godt i gang. Kirker over hele landet er med å kjempe for alle menneskers verdighet og menneskelighet!
Les mer

Kristne menigheter lite opptatt av etisk handel

Pris og kvalitet betyr mest når kristne menigheter og kirkesamfunn gjør innkjøp, men de er åpne for å vektlegge etikk og miljø mer og etterlyser bedre informasjon.
Les mer

En global uke blir til

Når prosjektleder i Norges Kristne Råd, Elin Finnseth Sæverås, planlegger Global uke, blir hun motivert av å tenke på alt som er mulig å få til når kirker og organisasjoner og lokale ildsjeler i fellesskap gyver løs på aktuelle utfordringer.
Les mer
1 - 3 av 94
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone