Satser på film for å fremme trosfrihet
Satser på film for å fremme trosfrihet
10 oktober 2017
Stefanusalliansen vil styrke sin politiske påvirkningskraft for menneskerettigheter ved å fortelle historier gjennom film. Thea Haavet skal lede arbeidet med å å formidle de forfulgtes historier på film.

Av Markus Plementas, KPK

– Vi ønsker å gjøre mer både innen påvirkningsarbeid opp mot norske og utenlandske myndigheter, og følge opp prosjekter og partnere tettere, sier konstituert generalsekretær Hilde Skaar Vollebæk til organisasjonens nettsider.

Stefanusalliansens menneskerettsrådgivere følger opp både parlamentarikere og Utenriksdepartementet med politisk påvirkningsarbeid. De spilte også en sentral rolle under opprettelsen av et internasjonalt nettverk av parlamentarikere for trosfrihet.

Øker bemanningen

Organisasjonen øker nå fra to til tre rådgivere i det faglige arbeidet med menneskerettigheter.

– For å opprettholde og videreutvikle vårt menneskerettighetsarbeid, går vi tilbake til å ha tre rådgivere slik vi hadde tidiigere, forteller Vollebæk.

Organisasjonen har også gitt ut undervisningsheftet «Trosfrihet for alle», som er trykket på 9 språk og brukes i en rekke land. Organisasjonen vektlegger menneskerettigheter i en rekke av sine prosjekter. Rådgiverne bidrar i undervisning også i Norge.

Forteller med film

Det er tidligere informasjonsleder i Stefanusalliansen Thea Haavet som nå skal lede arbeidet med å å formidle de forfulgtes historier på film. Hun går over i en ny stilling som film- og utviklingskonsulent. 

– Jeg gleder meg til å bruke mer tid på film- og historieformidling, og er glad for å få mulighet til å være med å forme morgendagens Stefanusalliansen, sier Thea Haavet. 

Haavet vil også være med å skape konsepter for å øke organisasjonens synlighet oggjennomslagskraft, og utforme og opprettholde partnerskap i Norge og internasjonalt.  

– Video som kommunikasjonsform blir stadig mer aktuelt, og derfor ønsker vi en større satsing, sier konstituert generalsekretær Hilde Skaar Vollebæk. KPK

Les også

For alle menneskers verdighet ...

Den årlige markeringen av Global uke er godt i gang. Kirker over hele landet er med å kjempe for alle menneskers verdighet og menneskelighet!
Les mer

Kristne menigheter lite opptatt av etisk handel

Pris og kvalitet betyr mest når kristne menigheter og kirkesamfunn gjør innkjøp, men de er åpne for å vektlegge etikk og miljø mer og etterlyser bedre informasjon.
Les mer

En global uke blir til

Når prosjektleder i Norges Kristne Råd, Elin Finnseth Sæverås, planlegger Global uke, blir hun motivert av å tenke på alt som er mulig å få til når kirker og organisasjoner og lokale ildsjeler i fellesskap gyver løs på aktuelle utfordringer.
Les mer
1 - 3 av 95
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone