Satser på film for å fremme trosfrihet
Satser på film for å fremme trosfrihet
10 oktober 2017
Stefanusalliansen vil styrke sin politiske påvirkningskraft for menneskerettigheter ved å fortelle historier gjennom film. Thea Haavet skal lede arbeidet med å å formidle de forfulgtes historier på film.

Av Markus Plementas, KPK

– Vi ønsker å gjøre mer både innen påvirkningsarbeid opp mot norske og utenlandske myndigheter, og følge opp prosjekter og partnere tettere, sier konstituert generalsekretær Hilde Skaar Vollebæk til organisasjonens nettsider.

Stefanusalliansens menneskerettsrådgivere følger opp både parlamentarikere og Utenriksdepartementet med politisk påvirkningsarbeid. De spilte også en sentral rolle under opprettelsen av et internasjonalt nettverk av parlamentarikere for trosfrihet.

Øker bemanningen

Organisasjonen øker nå fra to til tre rådgivere i det faglige arbeidet med menneskerettigheter.

– For å opprettholde og videreutvikle vårt menneskerettighetsarbeid, går vi tilbake til å ha tre rådgivere slik vi hadde tidiigere, forteller Vollebæk.

Organisasjonen har også gitt ut undervisningsheftet «Trosfrihet for alle», som er trykket på 9 språk og brukes i en rekke land. Organisasjonen vektlegger menneskerettigheter i en rekke av sine prosjekter. Rådgiverne bidrar i undervisning også i Norge.

Forteller med film

Det er tidligere informasjonsleder i Stefanusalliansen Thea Haavet som nå skal lede arbeidet med å å formidle de forfulgtes historier på film. Hun går over i en ny stilling som film- og utviklingskonsulent. 

– Jeg gleder meg til å bruke mer tid på film- og historieformidling, og er glad for å få mulighet til å være med å forme morgendagens Stefanusalliansen, sier Thea Haavet. 

Haavet vil også være med å skape konsepter for å øke organisasjonens synlighet oggjennomslagskraft, og utforme og opprettholde partnerskap i Norge og internasjonalt.  

– Video som kommunikasjonsform blir stadig mer aktuelt, og derfor ønsker vi en større satsing, sier konstituert generalsekretær Hilde Skaar Vollebæk. KPK

Les også

Slik kan kirken bidra i arbeidet mot rasisme

«Det viktigste jeg kan si er at det finnes rasisme i Norge», sier Temesgen Kahsay.
Les mer

En ny tid for sosial rettferdighet

På grunn av arbeideropprøret for 124 år siden i USA markerer vi 1. mai. Martin Luther King tok kampen videre. På Norges kristne råds sider finner du en refleksjon over de historiske linjene som har gitt oss rettighetene vi har i dag.
Les mer

Lovisas sjokk endret livet hennes helt

Et møte med en ung kvinne på et krisesenter snudde opp ned på alt for Lovisa Njord Johansson.
Les mer
1 - 3 av 91
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone