Feiret med nabofest
Feiret med nabofest
20 september 2017
Forberedelsene til jubileumsfeiringen var viktig, og mange av naboene tok imot invitasjonen til å feire 150-årsjubileum for Arendals eldste frimenighet.

Tekst: Terje Aadne/Jakob Gjøsæter og Unni Thorbjørnsen. Foto: Jakob Gjøsæter og Unni Thorbjørnsen

Menighetsjubileet ble feiret med åpent hus lørdag 2. september. Menigheten hadde forberdt seg godt, hadde banket på dørene til naboene og invitert til kaffe/te, vaffel eller svele. Det var pyntet med ballonger utenfor og inne, og hunden Puls var også ute og innbød folk på sin måte! Det kom mange naboer til åpen kirke og flere av dem kom også på gudstjenesten den påfølgende søndag.

Søndag 10. september var det stor gudstjeneste og 150-årsjubileumsfest med nesten 150 gjester. Pastor Svein Arild Reiersølmoen ledet festen. Mange tidligere pastorer, varaordfører Terje Eikin, representanter for andre menigheter samt generalsekretær Terje Aadne deltok.

Varaordføreren takket menigheten for det den betyr for det sosiale og religiøse liv i byen. Han overrakte en sjekk til menigheten og en blomst til den som hadde vært medlem lengst. Tidligere forstander Einar Stensland talte, og flere av menighetens sang og musikk-krefter deltok. Forsamlingen fikk også en presentasjon av menighetens historie gjennom 150 år.

Vi gratulerer og takker Arendal Baptistmenighet for 150 års virke i Arendal.

Stiftelsen

"Vinteren 1867, trolig 3. mars, skjedde noe som vakte stor oppsikt og som fikk vidtrekkende konsekvenser for menighetslivet i Arendal. Åtte personer ble døpt i Galtesund ved Torjusholmen. Å la seg døpe utenfor statskirka, var den gang et dramatisk skritt, så isflaka som fløt rundt dem var trolig det minste problemet de møtte.

Noen regner dette som stiftelsen av Arendal Baptistmenighet, men evangelisten Frederik Rymker skriver i sin dagbok: «Den 14. august hadde jeg en høytidelig forsamling med i alt 13 søsken. Vi ble forenet i fortrolig kjærlighet og åndens samfunn med hverandre, som en kristen menighet, til å opprettholde evangeliets forvaltning iblant oss. Broder Kittel Kittelsen, Asdal ble valgt til forstander .  Herren være lovet for disse lykkelige dager blant disse kjære søsken. Hva jeg har vært vitne til av Guds nåde iblant dem, har jeg aldri erfart på noe annet sted.»

Eldste frimenighet i byen

Denne dåpen og stiftelsesmøtet som fulgte etter, gjør at Arendal baptistmenighet i år feirer sitt 150-årsjubileum som den eldste frikirkelige menighet i byen.

Vi baptister døper mennesker som tror på Jesus som sin frelser. Baptismen kom til Norge for ca.160 år siden fra Amerika der det var trosfrihet. Fredrik Rymker, som vi regner som stifteren av menigheten, hadde kommet i kontakt med en baptistkirke i USA da han var sjømann. Han ble kristen og døpt der borte.

Senere dro han tilbake til Danmark hvor han kom fra og ble evangelist både i Norge og i sitt hjemland. Rymker stiftet flere andre baptistmenigheter i Norge.

Historien

Menigheten har hatt mange perioder med god vekst. Det første baptistiske forsamlingshus i Norge, var et lite rødmalt hus i Barbu. Dette ble solgt og menigheten kjøpte et hus i Gårdalen i 1878, men allerede etter 6 år ble dette for lite.  Da kjøpte de et hus i Vestregate, som fikk navnet Baptistkapellet, som i dag tilhører Arendal Blå Kors forening. I 1888 var menigheten så stor og vital at den tok på seg å arrangere baptistenes 10. landsmøte. På denne tiden hadde menigheten to Gudstjenester hver søndag. Dessuten var det møte fredag kveld og ukentlige bønnemøter sammen med Metodistkirken og Frikirken. Disse menighetene ble stiftet henholdsvis 1 og ca. 10 år etter baptistkirken. Menigheten hadde to søndags-skoler, en i kirka og en i Strømmen arbeiderforenings lokaler. Menigheten hadde også to kvinneforeninger og en musikkforening. I 1880 åra forteller protokollen om misjonsreiser til Grimstad, Tvedestrand, Risør og Lillesand, senere også til Kristiansand. Etter hvert ble det opprettet egne menigheter i disse byene.

Etter en vekkelse i 1920 åra ble lokalet igjen for lite. Menigheten kjøpte Folkets Hus på andre siden av Vestregate. Der innredet de en møtesal med 400 sitteplasser, og den skal ha vært en av de vakreste i byen. Dette huset, kalt Tabernaklet, fungerte til planene om ny kirke tok form på slutten av 1970-tallet. Den nye baptistkirka stod ferdig januar 1990, og er en veldig funksjonell arbeidskirke.

I dag

Kirka er i stadig vekst og har i dag omkring 145 døpte medlemmer i alle aldre og fra mange nasjoner. Samlet medlemstall er omkring 275. Menigheten har mange aktiviteter. Det er gudstjeneste hver søndag med påfølgende kirkekaffe, søndagsskole, og ungdomsarbeid, hyggetreff, misjonsgruppe, bibelstudier og bønnemøter. Vi sender våre prekener med video også på Facebook direkte og laster dem opp på vår egen kanal på YouTube. Lydfiler ligger også på vår hjemmeside.

Alle er velkomne til våre gudstjenester og aktiviteter. Vil du vite mer, ta kontakt med pastor Svein Arild Reiersølmoen eller se vår nettside eller følg oss på Facebook

 

 

 

Les også

Følg utdelingen av Ikkevoldsprisen 2021

12. april kl 14.00 sender vi utdeling av Ikkevoldsprisen 2021 til Safia Abdi Haase fra Halden baptistkirke. Hun er tildelt prisen for sitt store arbeid mot kjønnslemlestelse og annen vold mot kvinner.
Les mer

– Ingen religion sier at kvinner skal utsettes for vold

Den norsk‐somaliske sykepleieren Safia Abdi Haase får Ikkevoldsprisen for sitt arbeid mot kjønnslemlestelse og annen vold mot kvinner.
Les mer

Viktig pristildeling

Safia Abdi Haase fra Halden er tildelt Ikkevoldsprisen 2021. Abdi Haase er den første kvinnen som får prisen. Hun mottar den i en digital sending mandag 12. april kl. 14.00.
Les mer
1 - 3 av 191
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone