Kan Jesu verdisyn være lakmustesten på vår dialog og vår verdipolitikk?
Kan Jesu verdisyn være lakmustesten på vår dialog og vår verdipolitikk?
6 september 2017
Stem på de politikerne som har en grunntone i sitt verdisyn og sin retorikk som matcher det Jesus sa og gjorde og som bygger opp under rettferdighet, tillit og frihet. Norske og kristne verdier har blitt løftet frem som viktige i årets valgkamp.

Av Terje Aadne, generalsekretær Det Norske Baptistsamfunn

Det er påstått at våre kristne og norske verdier er under press på grunn av innvandring, men også fordelingspolitikk, menneskeverd, klima og innvandringspolitikk er spørsmål hvor verdisynet kommer klart til uttrykk.

Per Fugelli traff godt i sin siste kronikk når han løfter frem rettferdighet, tillit og frihet som tre viktige kvaliteter ved det norske samfunn.  Kvaliteter som også kan ses som en del av vår kristne humanistiske kulturarv og utvikling av vårt demokratiske styresett.

Når kristne verdier blir så tydelig trukket frem i valgkampen vil jeg utfordre politikere og velgere til å ta en kikk på noen av de verdiene Jesus la vekt på i sine taler og i møte med mennesker av sin tid:

  • I bergprekenen sier Jesus blant annet: Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. 
  • I templet sa Jesus: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri.

Når Jesus møtte mennesker, gikk han ofte ut over sosiale og kulturelle barrierer for å komme mennesker i møte. Jeg vil utfordre oss alle til å la disse kristne verdiene være en lakmustest når de store samfunnsspørsmålene diskuteres.

Hvordan vi tar imot og behandler «de «fremmede» og de som vi oppfatter som annerledes, hvordan vi fordeler godene, forvalter livet og verden er alle grunnleggende verdispørsmål. De aller fleste ser behovet for en moderat innvandringspolitikk, men hvis kristne verdier er viktig for oss, må også debatten og retorikken farges av det. Ord er ikke verdinøytrale, de skaper tanker, holdninger og handlinger.

Når våre ord skaper splittelse, fremmedfrykt og avstand mellom mennesker mislykkes vi.

Jesus var brobygger, så la oss være brobyggere! Brobyggere som er trygge på egne verdier er det beste utgangspunkt for å skape positiv endring og et inkluderende samfunn for de som bor i Norge i dag.

Fordelingspolitikk og menneskeverd er også verdivalg. Jesus så de fattige og de undertrykte. Hvis vi ønsker å bygge videre på våre norske og kristne verdier må også de svakes plass i samfunnet tilgodeses.

Stem på de politikerne som har en grunntone i sitt verdisyn og sin retorikk som matcher det Jesus sa og gjorde og som bygger opp under rettferdighet, tillit og frihet.

Les også

Er med på laget fra august

Generalsekretærkandidat Bjørn Bjørnø er tilsatt i en engajsementstilling fra august til oktober, og vil bruke tiden fram til landsmøtet for å bli bedre kjent med baptistene.
Les mer

Slik kan kirken bidra i arbeidet mot rasisme

«Det viktigste jeg kan si er at det finnes rasisme i Norge», sier Temesgen Kahsay.
Les mer

En ny tid for sosial rettferdighet

På grunn av arbeideropprøret for 124 år siden i USA markerer vi 1. mai. Martin Luther King tok kampen videre. På Norges kristne råds sider finner du en refleksjon over de historiske linjene som har gitt oss rettighetene vi har i dag.
Les mer
1 - 3 av 98
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone