Kan Jesu verdisyn være lakmustesten på vår dialog og vår verdipolitikk?
Kan Jesu verdisyn være lakmustesten på vår dialog og vår verdipolitikk?
6 september 2017
Stem på de politikerne som har en grunntone i sitt verdisyn og sin retorikk som matcher det Jesus sa og gjorde og som bygger opp under rettferdighet, tillit og frihet. Norske og kristne verdier har blitt løftet frem som viktige i årets valgkamp.

Av Terje Aadne, generalsekretær Det Norske Baptistsamfunn

Det er påstått at våre kristne og norske verdier er under press på grunn av innvandring, men også fordelingspolitikk, menneskeverd, klima og innvandringspolitikk er spørsmål hvor verdisynet kommer klart til uttrykk.

Per Fugelli traff godt i sin siste kronikk når han løfter frem rettferdighet, tillit og frihet som tre viktige kvaliteter ved det norske samfunn.  Kvaliteter som også kan ses som en del av vår kristne humanistiske kulturarv og utvikling av vårt demokratiske styresett.

Når kristne verdier blir så tydelig trukket frem i valgkampen vil jeg utfordre politikere og velgere til å ta en kikk på noen av de verdiene Jesus la vekt på i sine taler og i møte med mennesker av sin tid:

  • I bergprekenen sier Jesus blant annet: Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. 
  • I templet sa Jesus: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri.

Når Jesus møtte mennesker, gikk han ofte ut over sosiale og kulturelle barrierer for å komme mennesker i møte. Jeg vil utfordre oss alle til å la disse kristne verdiene være en lakmustest når de store samfunnsspørsmålene diskuteres.

Hvordan vi tar imot og behandler «de «fremmede» og de som vi oppfatter som annerledes, hvordan vi fordeler godene, forvalter livet og verden er alle grunnleggende verdispørsmål. De aller fleste ser behovet for en moderat innvandringspolitikk, men hvis kristne verdier er viktig for oss, må også debatten og retorikken farges av det. Ord er ikke verdinøytrale, de skaper tanker, holdninger og handlinger.

Når våre ord skaper splittelse, fremmedfrykt og avstand mellom mennesker mislykkes vi.

Jesus var brobygger, så la oss være brobyggere! Brobyggere som er trygge på egne verdier er det beste utgangspunkt for å skape positiv endring og et inkluderende samfunn for de som bor i Norge i dag.

Fordelingspolitikk og menneskeverd er også verdivalg. Jesus så de fattige og de undertrykte. Hvis vi ønsker å bygge videre på våre norske og kristne verdier må også de svakes plass i samfunnet tilgodeses.

Stem på de politikerne som har en grunntone i sitt verdisyn og sin retorikk som matcher det Jesus sa og gjorde og som bygger opp under rettferdighet, tillit og frihet.

Les også

Sterke reaksjoner over poitiets vurdering

22. februar tok Politiet seg inn i kirkebygget til menigheten Nytt Liv i Fitjar for å hente ut en afgansk familie i kirkeasyl.
Les mer

Politiet brøt seg inn i kirkeasyl

Torsdag morgen knuste politiet ruter og hentet ut en afghansk familie som satt i kirkeasyl hos menigheten Nytt Liv Sunnhordland.
Les mer

- Både inspirerende og skremmende

Det er Inspirerende med anerkjennelse, men samtidig skremmende da Martin Luther King Jr. er så stor, sa Ervin Kohn i sin takketale. Kohn fikk prisen overrakt av Berit Hagen Agøy.
Les mer
1 - 3 av 66
1 2 3 4 5 ... 22 Neste

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  Intranett

Powered by Cornerstone