Konfirmantarbeidet ga nye muligheter
Konfirmantarbeidet ga nye muligheter
18 juli 2017
På tross av positiv utvikling med dåp og nye medlemmer, høy aktivitet, flere i i bibelgruppene og økt gudstjensteoppslutning nådde ikke Raufossbaptistene ut til barn og unge i bygda før sist vinter.

Av Knut Audestad

Raufoss baptistkirke har opplevd stor aktivitet og stor tilstrømming til kirka vår de siste årene. Flere har blitt døpt og lagt til menigheten, mange nye har meldt seg inn i bibelgrupper og en stor økning i antall møtebesøkende har skjedd.  Dette er selvsagt til stor glede for menigheten, noe vi takker Gud for.

Likevel har det vært ting som vi har savnet, nemlig den yngre generasjon, sikkert i likhet med enkelte andre menigheter. Dette har det vært mye bønn om, og forventning til at noe etter hvert skal skje. 

Unge velger konfirmasjon hos baptistene

Etter mange år uten konfirmanter hadde vi siste vinter sju stykker som valgte alternativ konfirmasjonsundervisning hos oss, og 21. mai ble disse staselige ungdommene feiret sammen med sin familie, slekt og venner som inntok Raufoss baptistkirke.

Vår dyktige pastor Sissel Østlien har sammen med Trond Narten Svendsen og Maja Dørum Haugen vært veiledere for disse flotte ungdommene.

Tiden har vært brukt til undervisning, til å reflektere over viktige livsspørsmål og til å bli bedre kjent med hva kristen tro kan tilby inn i unge menneskers liv. Ungdommene, hvor bare en kom fra baptistisk kjennskap har fått oppleve og delta på barnevelsignelse, troendes dåp, sofasamtaler og andre møter/arrangementer i kirka. Underveis har de også deltatt på konfirmantleir sammen med den norske kirke og deltatt i Fasteaksjonens innsamling.

Konfirmantene har fått hver sin Studentbibel og har hatt hver sin «forbeder» under hele forberedelsestiden. Forbederne har dessuten gitt dem en oppmerksomhet ved bursdag og til jul, samt at de alle fikk en andaktsbok på konfirmasjonsdagen.

På den store dagen i kirka viste de også en video som presenterte noe av innholdet i den forberedelsestiden de har hatt hos oss. Opplegget for konfirmasjonstiden er utarbeidet av pastor Sissel Østlien.

Gode tilbakemeldinger

Underveis og ikke minst i etterkant har menigheten fått svært gode tilbakemeldinger både fra konfirmanter og foreldre/familie.

Erfaringene og tilbakemeldingene fra årets konfirmasjon har vært så positive at vi har invitert til ny runde denne høsten.  Med tanke på det inviterte pastor Sissel Østlien alle 8. klassingene på Raufoss til kirka vår, hvor 120 ungdommer fikk informasjon om opplegget, og flere meldte straks sin interesse. Noen av årets konfirmanter var også med og fortalte om sine opplevelser og fem av disse blir med som ungdomsledere og skal bistå Trond og Sissel i konfirmantarbeidet videre.

Vi tilbyr alternativ konfirmasjon til de som er nysgjerrige på hva kristen tro er, og som kan synes det er spennende med en annen vinkling på denne viktige milepælen i livet, sier Sissel Østlien i en kommentar. Man trenger ikke å ha noen tilknytning til vår menighet fra før, eller i etterkant for den del.

Som nevnt er menigheten i stor utvikling hvor vi ser Gud møter mennesker som vi kanskje ikke tidligere hadde tro for ville komme til kirka vår. Dette er en stor utfordring, men har lenge vært vår drøm, og vi har opplevd det gang på gang at nye mennesker er stadig å se på menighetens faste møter, og noen av disse engasjerer seg også. 

I tillegg til pastoren har vi også flere som med stor frimodighet avlaster henne med å preke på søndagsmøtene en gang i blant.

Sofamøter

Omtrent to ganger i halvåret gjennomfører vi «Sofamøte» med en interessant gjest. Denne møteformen gir oss spennende innblikk i forskjellige menneskers liv og tro, noe som har gjort dette til et lavterskel-tilbud som vi vil fortsette med.

Det nye barnekoret «Sprættkønn» har vi hatt mye glede av å høre på møtene, de er så flinke og er et friskt innslag hos oss. Vi gleder oss over at de er blitt ni

sangere fra 3. til 7. klasse. Og det er plass for flere.

Denne høsten legger vi opp til en bredere struktur i både møteform og tidspunkt.  Vi ønsker nemlig å nå unge familier og ungdommer, og legger opp til dette ved å tilby større ansvar og engasjement for disse. Dette betyr at det vil være variasjon i møteformen hvor både den yngre og den eldre generasjon tar ansvar for møtene hver sin gang. En gang i måneden vil det være egne barnemøter i underetasjen.

Menigheten har stor forventning til hva Guds planer er videre, og vårt ønske og vår bønn er å gå i de ferdiglagte gjerningene som vi er sikre på Gud har lagt foran oss. Derfor ser vi med stor optimisme, tro og begeistring for hva denne høsten vil føre til. Vårt felles mål er å så ut i Jesu navn, og så vet vi at han som begynner den gode gjerningen han vi også fullføre den.  

Les også

Spennende mulighet

Elim Tistedal Baptistmenighet, som er en livskraftig flergenerasjonsmenighet, trenger ny pastor etter Agnar Sæli.
Les mer

Digitale julegudstjenester

På denne siden samler vi linker til digitale julegudstjenester. Her kan du få del i gudstjenester fra Andøya, Harstad, Oppdal og mange andre menigheter!
Les mer

Julehilsen

Generalsekretær Bjørn Bjørnøs gode ønsker for julehøytiden!
Les mer
1 - 3 av 153
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone