Ny bok vil heve debatten om sorteringssamfunnet
Ny bok vil heve debatten om sorteringssamfunnet
17 august 2017
KrF-politiker Erik Lunde oppfordrer i sin nye bok «Uønsket» til å stå sammen mot sortering av mennesker. FOTO: Pressefoto Vårt Land Forlag

Av Ingunn Marie Ruud

Erik Lunde, som er KrF-politiker i Oslo, lanserte onsdag boka «Uønsket» med undertittelen «Mennesket i sorteringens tid» på Vårt Land Forlag. Boka tar utgangspunkt i åtte påstander som Lunde kaller «bokstavelig talt livsfarlige ideer om mennesker».

– Jeg opplever at det settes spørsmålstegn ved en del grunnleggende sannheter om likeverd og mangfold, samtidig som en del barrierer mot sortering blir borte, sier han.

Lunde bruker i boka blant annet India som eksempel der kvinner fortsatt har lav status i samfunnet og jentefoster aborteres i stor skala. Han mener disse holdningene kan overføres til hvordan man behandler fostre med Downs syndrom i Norge.

– I India opplevde jeg at aktivistene var enige på tvers av ulike standpunkt i abortdebatten at det var viktig å bekjempe sortering. Jeg skulle ønske man kunne få til en slik enighet også i Norge. Selv om man har ulike meninger om selvbestemt abort burde man kunne stå sammen mot det å bruke den rettigheten til å sortere bort noen mennesker, sier Lunde.

 

Ikke kristelige argumenter

Lunde har bevisst valgt å ikke vektlegge typiske kristelige argumenter og sin kristne tro i boka.

– Jeg ønsker å ha en debatt som når breiere ut i samfunnet enn bare de som deler mitt livssyn. Samtidig tror jeg de fleste som har et kristent menneskesyn vil se at de verdiene jeg formidler i boka om likeverd harmonerer veldig med det som har vært en typisk kristen forståelse av menneskers likeverd.

Under lanseringen av boka på Kulturhuset i Oslo ledet forlagsredaktør Åste Dokka en panelsamtale med forfatteren, Amanda Schei som er masterstudent i filosofi og skriver på en oppgave om aktiv dødshjelp, Ole Martin Moen som er postdoktor i filosofi ved Universitetet i Oslo og Morten Horn som er lege og humanetiker.

– Jeg har kritisert mange, særlig kristne, aktører i dette ordskiftet fordi jeg synes de blander inn religionen sin i den offentlige samtalen. Jeg vi gi skryt til Lunde for at han har skrevet en bok som i liten grad får ut disse piggene hos meg som humanetiker, sier Horn.

I paneldebatten var det særlig temaene abort og aktiv dødshjelp, eutanasi, som ble debattert, men Lunde påpeker at sorteringssamfunnet ikke kun handler om dette.

– Det handler egentlig om veldig mange ulike ting, om hvordan vi i alle faser av livet gir noen mennesker mindre rett til liv fordi de har noen bestemte egenskaper.

 

Ny teknologi og Downs

Forfatteren forteller at han håper boka kan føre til en debatt om sortering både tidlig og seint i livet men også gjennom hele livsløpet og at vi konsekvent vil stå opp mot alle forsøk på å velge noen bort.

– Ny teknologi gjør det lettere å sortere enn før og da må vi også ha en diskusjon om hva vi skal bruke den nye teknologien til, sier Lunde.

Moen, som er fast husfilosof på Verdibørsen på NRK P2, er uenig med Lunde at det er problematisk å lete etter og fjerne foster med for eksempel Downs syndrom.

– Jeg synes ikke abort er et veldig enkelt spørsmål. Det er uklart hvordan man skal forstå statusen til et foster. Det er en viss moralsk kostnad ved abort, men spørsmålet er om det likevel noen ganger kan være rettferdiggjort, sier Moen.

Moen mener vi allerede har et sorteringssamfunn i en forstand ved at vi har et sykehus og helsevesen som søker å fremme visse egenskaper snarere enn andre.

– Vi er allerede med på et grunnleggende prinsipp om at det er noen egenskaper vi ønsker å fremme og andre vi ønsker å hemme, sier han.

 

– Slår bena under inkluderingen

Lunde på sin side mener det er en vesentlig forskjell på å kurere sykdom og hindre at noen med en sykdom eller et syndrom blir født.

– Det har vært en lang kamp for mennesker med Downs å komme dit at de føler at de ikke er en byrde og at de er en del av fellesskapets mangfold. Når det i debatter sies at det er bedre å eliminere dette før fødselen og en ser praksiser som gjør at færre med Downs blir født slår man beina under denne inkluderingen, sier han.

Også legen Horn synes ikke abort av fostre med Downs i seg selv er et etisk eller moralsk problem, men mener den systematiske letingen etter slike fostre er problematisk.

– Jeg har stor forståelse for at mennesker ønsker abort hvis de får vite at fosteret har Downs, det er en menneskelig reaksjon. Det som jeg synes er problematisk er at vi har en systematisk, og i stor grad statlig organisert leting etter disse fostrene, sier han.

Horn mener en slik organisering påvirker statusen til de som er født med Downs i samfunnet.

– Vi som samfunn og fellesskap har ansvar for hvilke signaler vi sender og derfor er jeg skeptisk til disse tiltakene for å øke abortering av dem med Downs syndrom.

Lunde mener samfunnet velger noen bort fordi de har egenskaper som ikke har høy status i samfunnet.

– Jeg mener vi trenger en debatt om de holdningene som gjør at vi tillegger mennesker ulik verdi utfra hva slags egenskaper, tilhørighet og evner de har. KPK

 

Faktaboks

Påstandene boken «Uønsket» tar utgangspunkt i:

  • «Noen mennesker klarer vi oss uten»
  • «Noen mennesker er en byrde»
  • «Noen mennesker står i veien for det gode samfunnet»
  • «Det er for mange mennesker – noen må bort»
  • «Menneskeverdet er en fiksjon»
  • «Noen mennesker er mindre menneskelige enn andre»
  • «Bare det `gode´ livet er verdt å leve»
  • «Vi bør perfeksjonere mennesket»

Les også

Følg utdelingen av Ikkevoldsprisen 2021

12. april kl 14.00 sender vi utdeling av Ikkevoldsprisen 2021 til Safia Abdi Haase fra Halden baptistkirke. Hun er tildelt prisen for sitt store arbeid mot kjønnslemlestelse og annen vold mot kvinner.
Les mer

– Ingen religion sier at kvinner skal utsettes for vold

Den norsk‐somaliske sykepleieren Safia Abdi Haase får Ikkevoldsprisen for sitt arbeid mot kjønnslemlestelse og annen vold mot kvinner.
Les mer

Viktig pristildeling

Safia Abdi Haase fra Halden er tildelt Ikkevoldsprisen 2021. Abdi Haase er den første kvinnen som får prisen. Hun mottar den i en digital sending mandag 12. april kl. 14.00.
Les mer
1 - 3 av 81
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone