Vil bruke fotball til å dele tro
Vil bruke fotball til å dele tro
23 august 2017
Det som startet som en intern fotballøkt på bibelskolen Gå Ut Senteret, er i ferd med å utvikle seg til en viktig arena for kontakt med flyktninger.

Rektor ved bibelskolen Gå Ut Senteret Ørjan Tinnen (t/v) er glad for at fjorårets studenter inviterte med flyktninger til fotball. Studenten Einar Amlie (i midten) tok initiativet først, tette etterfulgt av Øystein Bru Schjelderup (t/h). FOTO: Markus Plementas, KPK

Av Markus Plementas, KPK

– Vi ser for oss at fotballen kan være en arena for å snakke om livet, dele tro og invitere inn i menighet, forteller rektor Ørjan Tinnen.

For det som opprinnelig var tenkt som en intern, ukentlig fotballøkt for studentene på bibelskolen Gå Ut Senteret, har langt på vei utviklet seg til noe enda mer meningsfylt.

– Jeg liker å spille fotball og kom med et initiativ til å spille fotball en gang i uken, men helt uten tanke om hva det skulle vise seg å bli. Nå har det utviklet seg til å bli et eget praksistilbud på linja Faith in action, forteller rektoren.

 

Inviterte syriske naboer

Det hele startet med at studenten Einar Amlie, som gikk på skolens misjonærkurs i fjor, inviterte med seg sine syriske naboer på fotballbanen. Nå er det stadig fremmede med på den ukentlige fotballøkta sammen med 15-20 GUS-studenter.

– Da jeg flyttet til Trondheim bodde de tre syrere rett ved siden av meg. En av de første dagene mine hørte jeg arabisk fotballkommentering. Da benyttet jeg anledningen til å banke på, forteller Amlie.

Han mener det nettopp er slike øyeblikk nordmenn må ha øynene opp for i forhold til å inkludere mennesker fra andre kulturer.

– Vi har kanskje lett for å tenke at språkopplæringen og alle institusjonene flyktningene må gjennom er nok. Men da jeg tok initiativ til kontakt så lyste de opp, og språkbarrieren ble så liten når vi hadde fotball å se på sammen, forteller Amlie som nå har knyttet et nært vennskap til sine syriske naboer.

– Har du delt din kristne tro med dine nye venner?

– Det var viktig for meg å ikke se på dem som objekter for forkynnelse, men det ble naturlig for meg å komme inn på troen min og hvor viktig den er for meg, forteller Amlie som også har skaffet dem en bibel på sitt eget språk.

 

Inkluderende studentmiljø

Også Øystein Bru Schjelderup var en av studentene i fjor som inviterte med noen flyktninger på bibelskolens ukentlige fotballøkt.

– Jeg var trygg på at gjengen på Gå Ut Senteret var så inkluderende at jeg aldri trengte å frykte at jeg alene måtte ta meg av flyktningene som ble med, forteller Schjelderup.

Noen ble også etter hvert med på kristne møter på Salem i Trondheim. Rektor Ørjan Tinnen håper også for dette skoleåret at den ukentlige fotballøkten skal inkludere enda flere flyktninger.

– Ingenting er så universelt og fellesskapsbyggende som å spille fotball. Fotballen skaper tillit, vennskap, mestring og relasjoner på tvers av kulturer og tro, sier Ørjan Tinnen.

 

En naturlig arena

Både for rektoren og for de to fjorårselevene er det viktig at relasjonen som ble startet pleies videre av dette skoleårets studenter og fastboende, og at også nye flyktninger inkluderes.

De tror selve nøkkelen til vellykket integrering er å invitere til arenaer som uansett er der.

– Det kan være kleint for mange av oss å lage en kunstig arena der målet er å få kontakt med nye. Men fotball spiller vi jo uansett, og da er det liksom så enkelt, sier Tinnen. KPK

Les også

Ny menighetsveileder

Inger Lise Salvesen tar over som menighetsveileder i sør og vest.
Les mer

Gratulerer med dagen - det er menighetens fødselsdag!

Selv om det er mange av menighetene som samles i kirkene til pinsegdstjeneste er det fremdeles tilbud om digitale gudstjenester. Vi deelr noe av det som i dag vil være til inspirasjon!
Les mer

Digitale gudstjenester 24. mai

Skien baptistmenighet med pastor Vidar Bergsland er blant menighetene som fremdeles inviterer til digitale gudstjenester fordi Korona-pandemien gir begrensninger.
Les mer
1 - 3 av 197
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone