Bærekraftig bistandsprosjekt
Bærekraftig bistandsprosjekt
19 mai 2017
Lydiaprosjektet i Mizoram som Chinmenighetene i Norge og Det Norske Baptistsamfunn var med å starte, er siden nyttår selvfinansiert av våre tre baptistpartnere i Mizoram, India.

Av Mette Marie Hebnes

Lydiaprosjektet fortsetter – uten støtte fra Norge.

Vi er takknemlig til Gud for at mange Chin IDPs og fattige familier er blitt hjulpet i løpet av de årene prosjektet har gått. Og det mest gledelige er at prosjektet nå fortsetter uten vår støtte, og faktisk har vokst videre!

Ved den planlagte avslutningen av Lydia prosjektet etter fem år var det 101 grupper med til sammen 1026 medlemmer. Etter det har noen grupper blitt lagt ned, men enda flere nye grupper er blitt etablert, så per i dag er det 133 grupper med 1174 medlemmer og fem ansatte!

Lydiaprosjektet var finansiert gjennom NORAD støtte fram til 2014, men denne ble fjernet etter at ca åtte tusen kroner ble brukt til andre formål enn Lydiaprosjektet og NORAD har nulltoleranse for korrupsjon. Likevel klarte prosjektet å overleve og vokse videre, og har klart å føre arbeidet videre. Over 1000 familier har fått hjelp, og dette tallet vil fortsette å stige i årene som kommer.

Lydiaprosjektet har bidratt til at kvinner har lært ulike måter de kan tjene egne penger på med blant annet blomsterdyrking og dekorering, produksjon av såpe, griseoppdrett, kyllingoppdrett, sying, butikker, brukthandel og mye mer. Gruppene har skapt støtte og fellesskap for kvinner, bidratt til sparing og gitt kompetanse i budsjettering og regnskapsføring. Kvinnegruppene har også bidratt med sin godhet i samfunnet med blant annet rydding av søppel, hyggelige program for barna og helsetjenester for barn og kvinner, samt bibelundervisning og åndelig fellesskap. Og ikke minst har Lydiaprosjektet bidratt til at mange nå har fått mulighet til å få lån i vanlige banker.

Vi takker alle baptister i Norge, og særlig i Chinmenighetene, som har bidratt til å gjøre dette mulig! Vår bønn er at arbeidet skal fortsette å bære frukt i mange år framover og også inn i evigheten!

Les også

100 år med misjonsvirksomhet i Kongo

12.-13. september ble misjonsjubileet feiret med glimt fra historien og visjoner for arbeidet framover. Opptak fra feiringen er nå tilgjengelig på nett.
Les mer

Baptistkvinnenes sommerlotteri

Etter minimale kollekter fra kvinnegruppene rundt i landet denne våren trengs det et løft!
Les mer

Fra Bernhard Aalbu til Lise Kyllingstad

I takknemlighet til Gud for det vi har fått være med på feirer Det Norske Baptistsamfunnet 100 års tilstedeværelse i Kongo.
Les mer
1 - 3 av 97
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone