Ti år med påskevandring
Ti år med påskevandring
7 april 2017
Menighetene på Ålgård har i ti år formidlet påsken til barn og voksne i hele Gjesdal kommune.

Av Roger Dahl

I baptistkirka blir klasse etter klasse fra skolene i kommunene tatt med fra scene til scene. Torget i Jerusalem, påskemåltidet på øvre sal, Getsemanehagen, Golgatahøyden, gravplassen og til sist, ut på Genesaretsjøen.

Jubileet har ikke gått upåaktet hen i Rogaland. Lokalavisene har skrevet og distriktssendingen til NRK har vært på besøk.

I 2011 var jeg så heldig å få følge en klasse fra tablå til tablå og se hvordan barna tok imot formidlingen. Også i år vil nettstedet preges av denne vandringen gjennom påskedagene. Møtet med stemningen på torget i Jerusalem publiseres tirsdag formiddag i påskeuken. Så følger nye episoder fra dag til dag.

Om du ikke orker å vente kan du lese hele fortellingen i sammenheng i magasinet Baptist.no

Ideen om påskevandring på Ålgård kom etter opplevelse av denne formidlingsform i Skien baptistkirke. Opprinnelig manus stammer fra Sverige og Immanuelskyrkan i Örebro. På Ålgård har dette blitt videreført gjennom 10 år.

Først for baptistkirken alene, etter hvert i samarbeid med de andre menighetene på stedet og nå er dette et skole/kirkeprosjekt der alle 3. og 4. klasser i hele Gjesdal kommune deltar. De siste årene har det vært 12-14 klasser. Påskevandringen gjennomføres annet hvert år, sist i 2017. Amatører og frivillige stiller som skuespiller, 16-20 ved hver gjennomføring.

I 2014 ga Ung baptist ut en bok om påskevandringen som inspirasjon for andre som vil gjennomføre noe tilsvarende. Ella Helland har skrevet denne.  Her er det illustrasjoner, manualer, manus og god hjelp til planlegging. Også for påskevandring i småskala, for alle har ikke like mye ressurser. Boka kjøpes i nettbokhandelen til Ung baptist.

 I forordet skriver Vidar Bergsland, som var pastor på Ålgård i 2014:

 – Å oppleve at barna forsøker å overbevise en nedbrutt disippelflokk om at Jesus virkelig har stått opp igjen, de har sett grava og Jesus var ikke der, «Vi har sett selv med egne øyne». Og så er det elleville hyl når ekte fisk dras opp av vannet. Det er betaling nok for dagevis med arbeid.

Les også

Masterstudie i praktisk teologi

Fokus på lederskapets, spiritualitetens og forkynnelsens betydning for at menigheter skal kunne utvikles og vokse.
Les mer

Europeisk lederkonferanse

Motiverende å se at vi er en del av noe som er så mye større, sier nestleder i Ung baptist Za Tlung Lian Siang Pum.
Les mer

Ung baptist satser på veiledere

Over femti personer deltok på Ung baptist sine veilederkurs i løpet av 2017. Dag Frode Vaagsnes, Lars Hovland, Jon Torger Salte, Astrid Søyland og Brit-Janne Helland var på kurs i baptistkirken på Ålgård.
Les mer
1 - 3 av 103
1 2 3 4 5 ... 35 Neste

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  Intranett

Powered by Cornerstone