Feiret økumenikken
Feiret økumenikken
28 mars 2017
Både Per J. Midteide og Billy Taranger hadde som generalsekretærer sentrale oppgaver i tilknytning til Norges kristne råd, og deltok i 25-årsjubileet.

Av Roger Dahl

Både Per J. Midteide og Billy Taranger var som Baptisamfunnets generalsekretærer sentrale i arbeidet med etablering av og oppbyggingen av Norges kristne råd. Mandag 27. mars deltok begge sammen med en annen tidligere baptistgeneral, Karin Wiborn, som var den siste generalsekretæren i Svenska Baptistsamfundet, og nå er generalsekretær i Sveriges kristna råd.

Les mer om arbeidet i Norges kristne råd

Per J. Midteide var i sin andre periode som vår generalsekretær med å arbeide framn grunnlagsdokumentene for Norges kristne råd, og ledet interrimstyret før etableringen av Norges kristne råd 14. desember 1992. Målet var å få et økumenisk råd som kunne samle alle kirkesamfunnene. Det var det også tidligere gjort forsøk uten at en lykkes med etablering av noen organisasjon. Heller ikke ved starten i 1992 var en i land med prosjektet , og en del år levde Norges kristne råd og Norges Frikirkeråd side om side, tildels med de samme medlemmene. 

I den største delen av sin generalsekretærtid var Billy Taranger leder for Norges kristne råd (1997-2003). En periode der organisasjonen ble en stadig tydligere aktør i det kirkelige landskapet, fellesskapet med Frikirkerådet ble styrket gjennom det første felles styremøte i 1997, kontorfellesskap. Imidlertid ble ikke de to rådene til ett før i i 2006.

Både i arbeidet med Norges kristne råd og i mange andre sammenhenger har Per Midteide og Billy Taranger vært viktige aktører i det økumeniske arbeidet i Norge gjennom mange år.

Dagens styreleder i Norges kristne råd er Baptistsamfunnets nåværende generalsekretær Terje Aadne.

Foto: Utlånt av Billy Taranger

 

Les også

Kirke i en ny tid

Når samfunnet endres må kirkene også endres. Hvordan ser Norge ut om tjue år, og hvordan vil kirkene påvirkes av det? Som baptistkirken i Wedding, Berlin, der klatretårnet står midt i kirkerommet.
Les mer

uttalelse om rettsikkerhet for konvertitter i Norge

Samlet kirke-Norge krever rettsikkerhet for konvertitter!
Les mer

Samlokalisering med Misjonskirken Norge

I løpet av mai skal to generalsekretærer for hvert sitt kirkesamfunn ha samme inngangsdør i Christian Krohgs gate 34. Terje Aadne (t.h.) og Øyvind Haraldseid (Foto: Trond Filberg).
Les mer
1 - 3 av 35
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.13105  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone