Feiret økumenikken
Feiret økumenikken
28 mars 2017
Både Per J. Midteide og Billy Taranger hadde som generalsekretærer sentrale oppgaver i tilknytning til Norges kristne råd, og deltok i 25-årsjubileet.

Av Roger Dahl

Både Per J. Midteide og Billy Taranger var som Baptisamfunnets generalsekretærer sentrale i arbeidet med etablering av og oppbyggingen av Norges kristne råd. Mandag 27. mars deltok begge sammen med en annen tidligere baptistgeneral, Karin Wiborn, som var den siste generalsekretæren i Svenska Baptistsamfundet, og nå er generalsekretær i Sveriges kristna råd.

Les mer om arbeidet i Norges kristne råd

Per J. Midteide var i sin andre periode som vår generalsekretær med å arbeide framn grunnlagsdokumentene for Norges kristne råd, og ledet interrimstyret før etableringen av Norges kristne råd 14. desember 1992. Målet var å få et økumenisk råd som kunne samle alle kirkesamfunnene. Det var det også tidligere gjort forsøk uten at en lykkes med etablering av noen organisasjon. Heller ikke ved starten i 1992 var en i land med prosjektet , og en del år levde Norges kristne råd og Norges Frikirkeråd side om side, tildels med de samme medlemmene. 

I den største delen av sin generalsekretærtid var Billy Taranger leder for Norges kristne råd (1997-2003). En periode der organisasjonen ble en stadig tydligere aktør i det kirkelige landskapet, fellesskapet med Frikirkerådet ble styrket gjennom det første felles styremøte i 1997, kontorfellesskap. Imidlertid ble ikke de to rådene til ett før i i 2006.

Både i arbeidet med Norges kristne råd og i mange andre sammenhenger har Per Midteide og Billy Taranger vært viktige aktører i det økumeniske arbeidet i Norge gjennom mange år.

Dagens styreleder i Norges kristne råd er Baptistsamfunnets nåværende generalsekretær Terje Aadne.

Foto: Utlånt av Billy Taranger

 

Les også

Vi er med på felles bønnedag

Både Baptistsamfunnet og Ung baptist deltok aktivt i bønnedagen.
Les mer

Kirkene sammen i bønn

Søndag 22. mars samles kirkene i Norge til en felles bønnedag. Se program for dagen her. Vi har også samlet ferdigskrevne bønner, bønneemner og opplegg for bønnedagen.
Les mer

Inviterer til digital bønnedugnad

Når kirker og forsamlingssaler ikke kan fylles opp fysisk, finnes det alltids en nettløsning. Det gjelder også for folk som vil be.
Les mer
1 - 3 av 42
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone