Feiret økumenikken
Feiret økumenikken
28 mars 2017
Både Per J. Midteide og Billy Taranger hadde som generalsekretærer sentrale oppgaver i tilknytning til Norges kristne råd, og deltok i 25-årsjubileet.

Av Roger Dahl

Både Per J. Midteide og Billy Taranger var som Baptisamfunnets generalsekretærer sentrale i arbeidet med etablering av og oppbyggingen av Norges kristne råd. Mandag 27. mars deltok begge sammen med en annen tidligere baptistgeneral, Karin Wiborn, som var den siste generalsekretæren i Svenska Baptistsamfundet, og nå er generalsekretær i Sveriges kristna råd.

Les mer om arbeidet i Norges kristne råd

Per J. Midteide var i sin andre periode som vår generalsekretær med å arbeide framn grunnlagsdokumentene for Norges kristne råd, og ledet interrimstyret før etableringen av Norges kristne råd 14. desember 1992. Målet var å få et økumenisk råd som kunne samle alle kirkesamfunnene. Det var det også tidligere gjort forsøk uten at en lykkes med etablering av noen organisasjon. Heller ikke ved starten i 1992 var en i land med prosjektet , og en del år levde Norges kristne råd og Norges Frikirkeråd side om side, tildels med de samme medlemmene. 

I den største delen av sin generalsekretærtid var Billy Taranger leder for Norges kristne råd (1997-2003). En periode der organisasjonen ble en stadig tydligere aktør i det kirkelige landskapet, fellesskapet med Frikirkerådet ble styrket gjennom det første felles styremøte i 1997, kontorfellesskap. Imidlertid ble ikke de to rådene til ett før i i 2006.

Både i arbeidet med Norges kristne råd og i mange andre sammenhenger har Per Midteide og Billy Taranger vært viktige aktører i det økumeniske arbeidet i Norge gjennom mange år.

Dagens styreleder i Norges kristne råd er Baptistsamfunnets nåværende generalsekretær Terje Aadne.

Foto: Utlånt av Billy Taranger

 

Les også

Å være kirke i en ny tid

Tirsdag 19. mai kl 10.00-12.00 tilbyr Norges kristne råd og Naturlig Menighetsutvikling et spennende og matnyttig webinar om å tenke nytt om å være kirke.
Les mer

Frykter kort levetid for ny tros- og livssynslov

Erhard Hermansen i Norges Kristne Råd er generelt tilfreds med den nye tros- og livssynsloven, men frykter omkamp uten tverrpolitisk enighet. Foto: Stein Gudvangen, KPK.
Les mer

Mange gjennomslag i trossamfunnsloven

Spesialrådgiver Dag Nygård i Norges kristne råd var tilstede i Stortinget da ny trossamfunnslov ble behandlet 14. april. Les rådets kommentarer.
Les mer
1 - 3 av 46
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone