Oslo Sentrum Baptistmenighet
Oslo Sentrum Baptistmenighet
11 oktober 2016
Oslo Sentrum Baptistmenighet er hovedstadens eldste baptistmenighet med sentral beliggenhet i byen.

Som et fellesskap som vil ære Gud vil vi bidra til at forskjellige mennesker kan møte Gud og mennesker på forskjellige måter og steder.

Noen vil kalle det strategier. Noen vil kalle det virkegrener. Vi kaller det "Menighetsliv".

Livet er i endring og har sine tider. Vårt menighetsliv vil imøtekomme forskjellige mennesker til forskjellige tider i forekjellige livsfaser, derfor har vi mange forekjellige arenaer som alle har samme verdi og valør. Felles for alle arenaer er at vi ønsker at de skal bære noe av de samme DNA'et eller noe av den samme måten å forstå seg selv på: at alt er som en del av den samme menighet. Skal vi tale med noen av Bibelens ord vil det være at vi ønsker at alt menighetsliv tilsammen skal utgjøre Jesu Kristi kropp.

Per Øvergaard leder menighetsrådet.

 

Les også

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone