Ballangen-Narvik Baptistmenighet
Ballangen-Narvik Baptistmenighet
6 oktober 2016
Ballangen-Narvik Baptistmenighet ønsker deg velkommen til fellesskap.

Helt fra 1924 har det vært en egen baptistmenighet i Ofoten. I mange år med kirkeog den største delen av virksomheten i Narvik.

Etter hvert ble hovedtyngden av virksomheten knyttet til Ballangen og kirken i Vassli, som ligger noen kilometer sør for Ballangen.

Jahn Aage Olsen er forstander i menigheten.

 

Les også

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone