NORAD-midler gir økt livskvalitet i Nord-Kongo
NORAD-midler gir økt livskvalitet i Nord-Kongo
8 september 2016
Vi har søkt om nesten 2.300.000 kroner for 2017. Midler som skal hjelpe samarbeidskirken vår, CBCN, til å drive gode prosjekter som forandrer livssituasjonen til tusener av mennesker.

Av Lise Kyllingstad

Skole

Skolene i Kongo har forholdsvis nylig endret undervisningsmetoden fra kun å bruke forelesning til å involvere barna i mye større grad. De blir oppfordret til å stille spørsmål, og de må blant annet jobbe i grupper.

Lærere og elever i den norske skolen kjenner igjen denne metoden, og vi er nok alle enig i at det er en bra metode som skaper selvstendige elever.

CBCN driver rundt 200 skoler fordelt på barnetrinn, ungdomstrinn og videregående. NORAD-støtten gir dem mulighet til å kurse alle lærerne sine i den nye undervisningsmetoden.

Støtten bidrar også til at yrkesskolene blir utstyrt med materiale slik at elevene får praktisere, for eksempel hvordan man bruker hammer og sag. Likeså får foreldreutvalgene og elevrådene opplæring i hvordan de kan bidra til at skolene fungerer best mulig for at læringsutbyttet skal bli bra.

Spare- og lånegrupper

Dess mindre penger man har, dess vanskeligere er det å spare. Slik er det for oss alle.

Spare- og låneprosjektet som CBCN har startet ved hjelp av NORAD-støtte, gir folk i Bas-Uélé mulighet for å sette av en liten sum med penger hver uke – om så bare 50 øre hver gang. De får også opplæring i hvordan de kan sette i gang med inntektsskapende aktiviteter.

Rundt 3000 personer, flest kvinner, deltar i en gruppe. De forteller begeistret om at de nå har råd til å betale skolepenger for både guttene og jentene i familien, kjøpe madrasser til sengene, og starte oppdrett av høner og geiter – noe som gir inntekter når de begynner å formere seg.

Organisasjonsutvikling

CBCN er en stor organisasjon i et digert geografisk med dårlige veier og områder uten mobildekning. Kirken består av 350 menigheter, og de driver skoler, sykehus og helsesentre.

For å drive en stor organisasjon er det viktig med gode rutiner, felles forståelse og kompetente ledere. I løpet av en tre-års periode skal CBCN jobbe med å styrke organisasjonen sin, slik at de kan bli enda bedre i å nå ut til befolkningen med tilbudene sine.

Lese- og skriveopplæring

I Bas-Uélé er det mange som er analfabeter, særlig kvinner. De har ikke fått gå på skolen, men har måttet være hjemme og hjelpe mor med husarbeidet. Heldigvis er denne trenden i ferd med å snu, og stadig flere jenter tar studiekompetanse.

CBCN bruker NORAD-midler til opplæring av personer til å undervise i lese- og skriveopplæring. De har rundt 250 klasser for analfabeter, og metoden som brukes gir resultater etter to måneder. Da kan de lese og skrive! Mange kvinner har fått en større selvtillit etter at de har fått lære lese- og skrivekunsten. De blir også bedt om å ta på seg verv i menigheten og lokalsamfunnet som de tidligere ikke kunne mestre som analfabeter.

Sivile rettigheter

Hos oss tar vi det som en selvfølge at systemene rundt oss fungerer, og at vi ikke blir utsatt for trakassering og ubehag i møte med offentlige instanser som for eksempel politi og skattemyndigheter. Slik er det dessverre ikke i Bas-Uélé. Der opplever befolkningen for eksempel at de blir tvunget til å betale avgift for å ha solcelle-panel på taket til hytten sin.

CBCN driver et prosjekt som henvender seg både til myndighetene og til befolkningen. Målet med prosjektet er at folk skal kunne stå opp og stå sammen mot urett og trakassering. Likeså at de ansatte i ulike offentlige organer skal bli påvirket til å utøve sin rolle i samfunnet på en god måte.


Bildet er fra snekkerlinja" på skolene. Foto: Britt Janne Helland

 

Les også

Studietur til Tyrkia

Vi selger noen få restplasser på studieturen for baptistledere til Tyrkia 6.-12. september.
Les mer

Vi må hjelpe

Baptistkirken i Drammen bærer navnet Eben Eser. Det betyr "Hittil har Herren hjulpet". Vi ber om at Herren vil fortsette å hjelpe - og nå spesielt folket i Ukraina
Les mer

Imponerende hundreårsfeiring i Kongo

Presentasjon av de første studentene som graduerte ved CBCNs universitet, evangeliseringskampanjer og besøk av Denise Nyakeru Tshisekedi, kona til presidenten, gjorde jubileumshelgen til en storslagen feiring.
Les mer
1 - 3 av 250
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone