Inspirerende debattsamling
Inspirerende debattsamling
7 juli 2016
«Flyktningkrisen» som oppstod i fjor sommer og høst, og måten den er håndtert på i året som har gått utfordrer også baptistene. I landsmøtedebatten ble fokuset satt på vårt møte med dem som kommer til Norge.

Av Roger Dahl

Kari Fure inneledet til debatt. Hun er redaktør i avisen Dagen, og ga nylig ga ut boken Flukten fra Irak og Syria, der hun blant annet forteller om sine møter med mennesker fra disse landene, og trekker de historiske linjene for konflikten mellom kristne og muslimer.

I sin innledning delte hun en del av dette, og inspirerte til å være åpne og inkluderende.

I paneldebatten, som ble ledet av integrasjonsleder Mette Marie Hebnes, deltok Bente Sandtorp, som er menighetsplanter i den multikulturelle smeltedigelen på Grønland i Oslo, Hermod Bakkevoll, som er distriktsarbeider i Nord-Norge, pastor i Andenes og i regelmessig kontakt med mange innflyttere, blant annet fra muslimske områder. Fredrik Krunenes fra Oslo, som arbeider i uteseksjonen i Oslo kommune og aktiv baptist i Oslo. Eh Ka Mwee Sein, innflytter fra Burma som er menighetsleder og evangelist i Setes dal og Biak Tha Sung, til daglig kalt Thaku, fra Norway Chin Mission Church.

I debatten ble det av flere understreket at dialog og fellesskap er den beste måte å sikre gode relasjoner på, og kunne også dele erfaringer om gode relasjoner i møte med innflyttere.

 

Les også

Husk påmelding til landsmøtet

Fra 30. oktober til 1. november inviterer vi til landsmøte på Gardermoen med saksbehandling, godt fellesskap og utrustning til tjeneste på dagsorden. Vi ber om at menighetene velger delegater, og at alle melder seg på innen 5. oktober.
Les mer

Innstiller to kandidater

Valgkomiteen har innstilt både Jon Vestøl og Sissel Merete Berg som kandidater til ledervervet i hovedstyret.
Les mer

Felles forståelse

Etter en sommer med dialog, men også krevende runder om intern uenighet i media, er en nå enige om å gå videre sammen mot landsmøtet og i prosessen med baptistisk identitet.
Les mer
1 - 3 av 142
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone