Årboka er klar
Årboka er klar
26 mai 2016
Torsdag 26. mai ble e-utgaven av årboka med de komplette sakspapirene til landsmøtet publisert på intranett.baptist.no.

Av Terje Aadne

Årboka er ikke bare en årlig tradisjon, men et nyttig arbeidsredskap. Årboka vil foreligge som pdf på nett og i trykt utgave. I årets utgave finnes oppdatert informasjon: menighetsadresser og medarbeideradresser, adresseopplysninger for økumeniske kontakter i inn og utland og statistisk materiale, rapporter og referater.

Besøk landsmøtesiden for nedlasting av årbok og sakspapirer

Årboka gir et innblikk i livet og utviklingen i Det Norske Baptistsamfunn og statistikker og årsrapporter gir også i år et godt bilde på det gode og positive livet vi ser i vårt kirkesamfunn og våre menigheter.

Fredtun Folkehøgskole i Stavern skal også i år være rammen rundt Blink med landsmøte og sommerfest.

Blink er baptistenes største nasjonale møteplass og til og med 2020 er Stavern fast stevnested. Landsmøtet er et naturlig utgangspunkt for en uke med inspirasjon, ferieopplevelse med god tid til å være blant familie og venner i en av Norges fineste feriebyer.

I 2016 vil landsmøtet starte med en åpningsgudstjeneste onsdag, inneholde en aktuell debatt samme kveld og være ferdig torsdag før Blink tar oss videre i fellesskapsfeiring.

Saksliste og sakspapirer for landsmøtet finnes i årboka og på nettet.

Vi kan uttrykke vårt fellesskap og felles identitet som baptister når vi sammen bestemmer retningen og innholdet av vårt felles arbeid. Landsmøtets funksjon er å fokusere på felles oppgaver, felles mål og prioriteringer. Landsmøtet er ikke en møteplass for noen få, men for alle. Det er viktig at menighetene er representert så Guds retning og vilje i Det Norske Baptistsamfunn kan bli reflektert gjennom stemmene fra bredden av våre lokale menigheter over hele vårt vidstrakte land.

Når vi samles til landsmøte og sommerfest på Fredtun ønsker vi å løfte opp vårt nasjonale og Internasjonale misjonsengasjement.

Blink er den største arenaen for baptister i Norge og sammen kan vi erfare hva det vil si å være; Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet.

Vel møtt i Stavern på Fredtun!!
Terje Aadne
Generalsekretær

Les også

Husk påmelding til landsmøtet

Fra 30. oktober til 1. november inviterer vi til landsmøte på Gardermoen med saksbehandling, godt fellesskap og utrustning til tjeneste på dagsorden. Vi ber om at menighetene velger delegater, og at alle melder seg på innen 5. oktober.
Les mer

Innstiller to kandidater

Valgkomiteen har innstilt både Jon Vestøl og Sissel Merete Berg som kandidater til ledervervet i hovedstyret.
Les mer

Felles forståelse

Etter en sommer med dialog, men også krevende runder om intern uenighet i media, er en nå enige om å gå videre sammen mot landsmøtet og i prosessen med baptistisk identitet.
Les mer
1 - 3 av 84
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone