Gode dåpstall i rapportene
Gode dåpstall i rapportene
25 mai 2016
Menighetene har rapporter om 108 dåpshandlinger i 2015. Blant annet i Harstad der sju av menighetens ungdommer ble døpt i 2015.

Av Roger Dahl

Tallene fra 2015 viser at nesten halvparten av dem som ble døpt er yngre enn 26 år gamle. Det forteller oss hvor viktig det er å satse på virksomhet for barn og ungdom. Med drøyt 100 nydøpte, samt snaut 200 innmeldte i tillegg, opprettholder baptistene i Norge medlemstallet. ved siste årsskifte var et registrert 655 døpte medlemmer, som er en økning med 19 fra året før. 11960 er registrert som tilhørige, som er 26 mer enn et år tidligere.

Les Baptistsamfunnets årsrapport og andre sakspapirer til landsmøtet i juli

I planene landsmøtet har sluttet seg til er det en målsetting om å vokse med 200 hvert år. Dert har vi ikke nådd i 2015 og utfordrer både samfunnsledelsen og menighetene i 2016.

Søndag 15. november var det dåp i Medkila kirke i Harstad. Sju av menighetens ungdommer; Hsa Wah Hsee Feler, Blai Blaw Htoo, Nenewin Kyar, Boh Mi Baw Feler, Eh Da Da Moo Jaya, Eh K Mwee Taw Htoo og Eh Soe Moo Jaya, ble døpt, i tillegg til Ma Aye Tun Kyar, som var døpt tidligere, tatt opp som medlemmer.  Se bildet som Odd Nilssen har sendt oss.

Les også

Agnar Sæli

Dette er en ukentlig andakt fra Det Norske Baptistsamfunn. Denne uken er det menighetsveileder i Baptistsamfunnet og pastor i Tistedal Baptistmenighet, Agnar Sæli, som deler med oss.
Les mer

Gratulerer med dagen - det er menighetens fødselsdag!

Selv om det er mange av menighetene som samles i kirkene til pinsegdstjeneste er det fremdeles tilbud om digitale gudstjenester. Vi deelr noe av det som i dag vil være til inspirasjon!
Les mer

Digitale gudstjenester 24. mai

Skien baptistmenighet med pastor Vidar Bergsland er blant menighetene som fremdeles inviterer til digitale gudstjenester fordi Korona-pandemien gir begrensninger.
Les mer
1 - 3 av 222
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone