Studieforbundene er viktige tradisjonsbærere
Studieforbundene er viktige tradisjonsbærere
22 mai 2016
- K-stud representerer den viktigste felleskultur som Norge har hatt, den kristne tradisjonen, sa Stortingsrepresentant Trond Giske i sin hilsen til studieforbundets årsmøte 19. mai.

Av Roger Dahl

Trond Giske, som er en av nestlederne i Arbeiderpartiet, er i denne Stortingsperioden leder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, som er fagkomiteen voksenopplæringssektoren sogner til.

Annerledes

Giske understrekte at studieforbundene er viktige aktører, både i forhold til opplæring, så vel som kulturformidling. Det gis annerledes læring, som kan være given mange trenger for å komme i gang understrekte Giske og sa:

- Vi trenger en arena der det er lov å lykkes og mestre sterkere enn noen gang.

- I et samfunn som utvikler seg til å bli stadig mer flerkulturelt er det viktigere enn noensinne å kjenne sin egen kultur, tradisjon og tilhørighet, fortsatte Giske og føyde til:

- Det blir viktigere å kjenne seg selv for å være trygge. Han trakk da spesielt fram arbeidet som K-stud og medlemmene der står for, som gir tilbud om opplæring i bibelfag, korarbeid og ledelse.

Giske understrekte at nettopp dette med flerkulturelt samfunn er et av de store spørsmålene, framover, og hvordan en håndterer stadige tilveksten, som sivilsamfunnet må sørge for å håndtere, og understreket:

Fri og villig

- Samfunnet blir bedre om vi tar i bruk alle som er villig å gjøre en jobb gjennom de ulike tilbudene som blant annet studieforbundene har. Han understrekte at studieforbundene kan være med å skape god integrering i stedet for at en skal mislykkes i integrering.

- Det er fortsatt viktig å ivareta frivilligheten var en del av Giskes budskap. Han poengterte at den må være både fri og villig for å lykkes. Derfor ønsker han å stå for en politikk som hindrer for mange forsøk på overstyring.

- Kost/nytteanalyser er både viktig og nødvendig, men noen deler av samfunnet kan ikke legges under det, det finnes andre kvaliteter som er viktig for oss mennesker, påpekte Stortingsrepresentant Trond Giske, og la til:

- Øremerking av deler av tilskuddet, som regjeringen gikk inn for, ville ført til større byråkrati, mindre engasjement og mindre penger til tildeling.

Studieforbundene i framtidas utdanning

Framtidas arbeidsliv stiller barn og unge overfor mange og nye krav. Personlige egenskaper tar stadig større plass i forhold til et lært pensum. Dagens arbeidsliv etterspør etisk bevissthet, personlig vurdering og kvalitet.

- Det er egenskaper som studieforbundene bygger opp, fortsatt Giske og trakk fram den skremmende statistikken:

Hver fjerde ungdom fullfører ikke videregående. Det er enorme forskjeller på hvem som ikke lykkes. 40 % av barn med foreldre med som har bare grunnskoleutdanning går ikke gjennom 13-årig skole, mens 90 av dem med høyere utdannede foreldre fullfører En stadig større andel av befolkningen finner ikke sin plass i yrkeslivet selv om arbeidsførheten er der.

- Dette trenger skolen og samfunnet hjelp til å løse understrekte lederen kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Trond Giske og peke på at K-stud og alle andre studieforbund er viktige aktører her.

 

Les også

– Det vil alltid være behov for opplæring

I 70 år har K-stud lagt til rette for opplæring av ungdom og voksne i kristne organisasjoner og menigheter. Det har de tenkt å fortsette med.
Les mer

Ubrukte midler fra i fjor gir ekstra støtte fra K-Stud i år

Kristne organisasjoner kan nå søke om ekstra tilskudd til gjennomføring av kurs og opplæring i år.
Les mer

Godt tilbud

K-stud har fremdeles ledige plasser på Årets kurs! 13.-15. mars samles vi igjen på Soria Moria i Oslo. Viktige og nyttige kurs til en rimelig penge.
Les mer
1 - 3 av 18
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone