Bachelorgraduantene 2016
Bachelorgraduantene 2016
11 mai 2016
Høyskolen for Ledelse og Teologi takket studentene med fullført utdannelse tirsdag 10. mai.

Av Roger Dahl

Foran en fullsatt sal i Bærum baptistkirke kunne rektor Karl Inge Tangen og resten av staben ved Høyskolen for Ledelse og Teologi takke studentene, staben kunne legge sine hender på dem i forbønn og  sende dem ut til fortsatt tjeneste.

I tillegg til fullført utdannelse, som alle har jobbet for selv, fikk studente med seg en hilsen fra Guds ord og et nattverdsett, som symboiserer fellesskapet med Gud og menneskene som skal betjenes.

Øystein Gjerme, styreleder ved skolen, holdt kveldens tale, et var hilsener fra studentene, som også ledet lovsangen. Kvelden ble avsluttet med en stor kakebuffé og mange gode samtaler rundt bordene i hagen nedenfor skolebygningen.

Fem av graduantene er tilknyttet Baptistsamfunnet.  Høyskolen for Ledelse og Teologi er eid i fellesskap mellom Dte Norske Baptistsamfunn og Pinsebevegelsen. Skolen rekruterer studenter fra hele det kirkelige landskapet, og gir utdannelse på bachelornivå i teologi og ledelse på engelsk og norsk. Skolen tilbyr også en master grad i praktisk teologi i samarbeid med Ansgar Teologiske Høgskole  og  Örebro Teologiska Högskola.

Skolen arbeider med planer om utvidet fagkrets for å styrke driftsgrunnlaget. 

Besøk skolen

 

 

Les også

Tilbud om kurs i Baptistisk teologi og historie

Høyskolen for Ledelse og Teologi tilbyr kompetansekurs i baptistisk teologi og historie. Kurset gir en grundig innføring i baptistisk teologi og historie. En kunnskap som er helt essensiell for pastorer og andre ledere i norske baptistmenigheter.
Les mer

Arne Mella fortsetter som rektor

Rektorstillingen på HLT har vært utlyst denne våren og nå er prosessen landet. Arne Mella har vært i stillingen i 5 år, der starten var et vikariat. Nå skal han fortsette i ytterligere tre år.
Les mer

Foreleserne på HLT scorer best i landet

Norges beste forelesere finner du på HLT! Kanskje en litt tabloid påstand det er vanskelig å verifisere, men resultatet fra Studiebarometeret viser i hvert fall at studentene på HLT er de som gir sine forelesere høyest score av alle universiteter og høyskoler i landet.
Les mer
1 - 3 av 54
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone