Leir er viktig
Leir er viktig
13 april 2016
Vi ønsker at barn og unge skal ha gode tilbud om leir og lar oss inspirere av film fra påskeleiren i Nord-Norge.

Av Roger Dahl

I løpet av året arrangerer det en lang rekke leirer blant baptistene. Det er leirer for barn, og det er leirer for ungdom. Påske og sommerferie i leirtid.

Se film fra påskeleiren i Nord-Norge (filmen er laget av Siv-Elin Skoglund).

Leirene arrangeres i stor grad regionalt. I noen regioner er det god bærekraft for å få til leirer, mens en i andre deler av landet opplever at Ung baptist sentralt må ta mer ansvar for å lykkes med leirene. Baptistsamfunnet ønsker også å støtte opp om satsning på leirarbeid, og oppfordringen fra hovedstyret og generalsekretæren er at leirarbeidet er viktig og må fortsette. For leirene bygger fellesskap og mange blir kristne i forbindelse med leirene. Slik sett er leirene en god forlengelse av det lokale arbeidet.

Dessverre har en måttet avlyse leirer på grunn av ledermangel. Det er svært beklagelig, og oppfordringen til voksne lesere av nettstedet er å sørge for at det ikke skjer igjn ved selv å engasjere deg i leirarbeidet.

 

 

 

Les også

Ga Gud et løfte

- Nå skal jeg trappe ned! Ordene tilhørte Ernst Selvik, som helt klart må ha problemer med sin personlige brems, for i en alder av 76 år har han ombestemt seg. Engasjementet for Rivermont er på plass.
Les mer

Felles møtested, ledertrening og misjonsturer

Dette var temaene på Ung baptist sitt kontaktsutvalgsmøte (KU) i helga, hvor styret, staben, og representanter fra baptistsamfunnet og distriktene var samlet.
Les mer

Søndagsskolen på Andenes – En av Norges største?

- Å se tilbake på barndomsminnene gir en god følelse, og jo mer jeg tenker på denne tiden, jo gladere blir jeg for at søndagsskolen var en så viktig del av mitt liv, skriver Frank Einar Hansen om en av norges største søndagsskoler.
Les mer
1 - 3 av 195
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone