Leir er viktig
Leir er viktig
13 april 2016
Vi ønsker at barn og unge skal ha gode tilbud om leir og lar oss inspirere av film fra påskeleiren i Nord-Norge.

Av Roger Dahl

I løpet av året arrangerer det en lang rekke leirer blant baptistene. Det er leirer for barn, og det er leirer for ungdom. Påske og sommerferie i leirtid.

Se film fra påskeleiren i Nord-Norge (filmen er laget av Siv-Elin Skoglund).

Leirene arrangeres i stor grad regionalt. I noen regioner er det god bærekraft for å få til leirer, mens en i andre deler av landet opplever at Ung baptist sentralt må ta mer ansvar for å lykkes med leirene. Baptistsamfunnet ønsker også å støtte opp om satsning på leirarbeid, og oppfordringen fra hovedstyret og generalsekretæren er at leirarbeidet er viktig og må fortsette. For leirene bygger fellesskap og mange blir kristne i forbindelse med leirene. Slik sett er leirene en god forlengelse av det lokale arbeidet.

Dessverre har en måttet avlyse leirer på grunn av ledermangel. Det er svært beklagelig, og oppfordringen til voksne lesere av nettstedet er å sørge for at det ikke skjer igjn ved selv å engasjere deg i leirarbeidet.

 

 

 

Les også

Digital sommerleir gjorde inntrykk

Ung baptist sin digitale sommerleir berørte unge mennesker.
Les mer

Vi måtte jo gjøre noe

I korona-tiden har mange menigheter vist stor kreativitet for å tilpasse seg en tid hvor det ikke har vært mulig å samles fysisk. På Ålgård har en også laget digital søndagsskole!
Les mer

Klart til bruk ...

Så snart situasjonen rundt korona-pandemien tillater det er Rivermont Ungdomssenter klar til bruk. Byggekomiteen møttes med betryggende korona-avstand.
Les mer
1 - 3 av 212
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone