Følger opp ungdom som tar lederansvar
Følger opp ungdom som tar lederansvar
18 mars 2016
Vi fokuserer på at alle unge ledere skal ha en veileder med større livserfaring for å sikre seg mot at unge ledere blir utbrente, sier Ung baptists leder Roald Zeiffert i en kommentar til VGTV dokumentaren Frelst.

I forbindelse med VGTV-dokumentaren Frelst har daglig leder i Ung baptist gitt noen kommentarer om hvordan han oppleve situasjonen i egen organisasjon. På direkte spørsmål fra KPK svarer han slik.

1. Hvilke erfaringer har dere med ungdom i deres organisasjon som blir så tent for saken at de ender opp med å bli utbrent og "mister seg selv" slik Rut Helen Gjevært forteller om sin tid i Jesus Revolution Army? Tenker dere at en lignende historie kunne kommet fra deres organisasjon?

Rut Helen Gjevært sin historie er jo noen år gammel, så vi kan ikke utelukke at noen har hatt et ansvar som ble for stort for dem, eller har blitt veldig slitne og fått behov for å trekke seg tilbake. Men vår erfaring er heller mer det motsatte problemet: at ungdom ikke blir veldig tent for saken, og at de slutter å ta ansvar i lokalmenighet og Ung baptist fordi andre deler av livet blir viktigere for dem i studietiden eller i overgangen til voksenlivet. Og de som er med lenge så er vi nok, særlig sentralt, veldig fokusert på tematikken. 

 

2. Hvilke rutiner har dere i deres organisasjon for å fange opp ungdom som er i faresonen for å slite seg ut? Har de ansatte noen retningslinjer med tanke på dette?

Ung baptist har ulike ledertreningsprogrammer. Målet med alle disse er å utruste ungdommene til å ta ansvar i lokalt arbeid. Alle deltakere har en veileder. Veilederne har gjerne andre livserfaringer, som å være i ordinær jobb, kjøpe seg bolig, oppdra barn, innse og leve med egen utilstrekkelighet osv. Veilederne blir derfor samtalepartnere som har et mye større perspektiv på liv og tjeneste enn ungdommer ofte har.

Ett av ledertreningsprogrammene skiller seg fra de andre, nemlig vår Tid for Gud-tjeneste. Dette er ikke bare kurs, men å sette av ett år til en konkret tjeneste. Her er den største faren for utbrenthet. Dette er vi klar over, så for å hindre dette, gjør vi følgende: lager gode og realistiske arbeidsavtaler hvor den enkeltes Tid for Gud-tjeneste er individuelt tilpasset, diskuterer emnet i oppstartkurs, har god oppfølging underveis hvor det er enkelt å fange opp problemer, gjør endringer ved behov, avslutter Tid for Gud-tjenesten før det er for sent.

 

3. På hvilken måte føler dere det er organisasjonens oppgave å passe på og si ifra når ungdom er i ferd med å slite seg ut?

I den grad vi blir oppmerksom på at ungdommer i våre ledertreningsprogrammer, eller ungdommer som vi kjenner gjennom våre andre arrangementer, er i ferd med å slite seg ut, så har vi ansvar for å snakke med dem for å finne bærekraftige løsninger.

 

4. Hvordan tenker dere at radikale og brennende kristen ungdom best kan unngå å brenne lyset i begge ender? Hvilke tips vil dere gi til ungdom som kjenner seg igjen i Gjeværts historie?

Jeg synes det er bra at hun er åpen om sin historie, og ser også at det er flere som deler lignende erfaringer. Et råd til nye generasjoner er at en ikke lar det gå så lang tid før en finner en måte å være åpen og bearbeide det på, men aller helst gjør det underveis. Forøvrig har vi inngående samtaler med våre unge ledere, der både jeg som øverste leder, og han som er ansvarlig for lederutviklingen deler personlig fra være liv, som også inneholder utbrenthet. Dette mener vi bygger en kultur og et miljø for å ta vare på hverandre og kunne leve åpent og hele liv. 

Vi gir også klare råd om å få hjelp, og har avtaler med blant annet sjelesorgsinstituttet på Modum. Men før en kommer dit så vektlegger vi ting som balanse mellom fritid/jobb, ha interesser og bruke tid utenfor kirken, fokus på sunnhet, etablere gode og sunne nettverk (herunder sterkt fokus på veiledning) Og vi prøver å være gode forbilder for unge ledere, med å vise at også vi har grenser, og at det er flere ting i livet som er viktig. 

 

Les KPK sin artikkel, der deler av besvarelsen til Roald Zeiffert er med.

Les også

Felles møtested, ledertrening og misjonsturer

Dette var temaene på Ung baptist sitt kontaktsutvalgsmøte (KU) i helga, hvor styret, staben, og representanter fra baptistsamfunnet og distriktene var samlet.
Les mer

Søndagsskolen på Andenes – En av Norges største?

- Å se tilbake på barndomsminnene gir en god følelse, og jo mer jeg tenker på denne tiden, jo gladere blir jeg for at søndagsskolen var en så viktig del av mitt liv, skriver Frank Einar Hansen om en av norges største søndagsskoler.
Les mer

Til Langesund

Gabriel Stephens begynner i september i Langesund Baptistmenighet etter åtte år i Skien Baptistmenighet. Fokus skal fortsatt være ungdom.
Les mer
1 - 3 av 109
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone