– Vanlig at kristen ungdom mister seg selv
– Vanlig at kristen ungdom mister seg selv
14 mars 2016
Arne Tord Sveinall ved Institutt for Sjelesorg er ikke overrasket over at mange ungdommer blir utbrent når de gir seg hen i en sak de tror på.

Av: Ingunn Marie Ruud, KPK

I VGTV-dokumentaren Frelst forteller Rut Helen Gjævert om sin tid i Jesus Revolution Army. Hun mener hun endte opp med å miste seg selv. Ifølge Arne Tord Sveinall, som har jobbet i mange år som lektor på Institutt for sjelesorg ved Modum Bad, er hun ikke alene om å ha en slik opplevelse.

– Det er ikke få samtaler vi har hatt på Modum Bad med folk som har opplevd å miste seg selv i saken de har trodd på. Det finnes ganske mange tilfeller av den typen, sier han.

Han understreker at han synes det er flott med ungdommelig iver og ungdommer som både åndelig og menneskelig vil noe og brenner for en sak. Men det er viktig at det skjer på en sunn måte. Han ser flere ting som ofte går igjen der folk sliter.

– En bør være oppmerksom på mengde. Dersom organisasjonen forutsetter at du skal bruke mesteparten av fritiden på den, kan en fort overtrekke kontoen mengdemessig. Et system der det blir lite eller ingen tid til slekt og andre venner kan fort bli et problem, sier Sveinall.

Må finne balansen

­– At ungdom er gira og uredd er noe av det som gjør det så kjekt å være sammen med dem. Det er likevel en kjent sak at idealismen kan bikke og bli til en byrde og «burde», sier Karl-Johan Kjøde som er generalsekretær i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (Laget). Han er opptatt av at ungdommene finner den gode balansen.

– Å finne god balanse tar tid, men det er også en viktig modningsprosess. Jeg er helt sikkert på at det finnes folk i Laget som har opplevd å tøye strikken for langt, samtidig tilsier erfaring at de fleste faktisk finner de gode balansene, sier han.

Motsatt problem

Les utdypende kommentarer fra Roald Zeiffert

Daglig leder i Ung Baptist, Roald Zeiffert forteller at deres erfaring ofte er det motsatte.

– Vi opplever at ungdom ikke blir veldig tent for saken, og at de slutter å ta ansvar i lokalmenighet og Ung baptist fordi andre deler av livet blir viktigere for dem i studietiden eller i overgangen til voksenlivet, sier han.

– Men for de som er med lenge er vi veldig fokusert på denne tematikken. Vi gir veiledning og prøver å være gode forbilder for unge ledere, med å vise at også vi har grenser, og at det er flere ting i livet som er viktig. 

Under som norm

Et punkt som kan bli særlig problematisk i religiøse miljøer ifølge Sveinall er et stort fokus på at det bør følge med under til det man gjør.

– Mange fokuserer mye på dette og henviser for eksempel til Markus 16 hvor Jesus sier at tegn og under skal følge de som tror. Når underne uteblir er det mange som tenker at det må være noe feil med dem selv og deres tro, sier instituttlektoren.

Han ønsker ikke å ta bort gleden kristne kan ha gjennom opplevelsen av under, men fremhever at dette ikke må behandles som det normgivende og alminnelige.

– Jeg pleier å si vi vet at Jesus gikk på vannet, men stort sett brukte han båt.

Forbudte følelser

Et annet tegn på at et miljø er usunt kan være at man helst skal være begeistret og ikke tillater andre typer følelser forteller Sveinall.

– Når det gis inntrykk av at her må man smile, være glad og rope «Halleluja» kan det være vanskelig å komme frem med depresjoner, tristhet og tvil. Et sunt miljø tillater følelsesmessig bredde. Det er en grunn til at det finnes over 50 klagesalmer i Det gamle testamentet, sier han og minner om det som står i Judas 1, 22: Mot dem som tviler, skal dere være barmhjertige.

Lederskap er viktig

Som Gjævert fremhever i episode 3 av VGTV-serien Frelst har ledere en stor påvirkningskraft overfor ungdom. Også Sveinall fremhever autoriteten til lederen som en viktig faktor.

– Sunne ledere oppmuntrer og aksepterer, selv når noen er uenige med dem. De lytter og viser empati, det vil si at de forsøker å forstå hvordan det er å være den andre, sier Sveinall.

Han synes det beste ordet for å beskrive handlingene til usunne ledere er det engelske verbet «to belittle», å gjøre noen mindre.

– Usunne ledere gir folk opplevelsen av å bli gjort liten som menneske fordi man ikke er med i så stor grad som det forventes.

Ekstra åndelig dimensjon

I VGTV-serien Frelst er det religiøse sammenhenger det fokuseres på og Gjævert har til nå besøkt en mormoner-misjonær og lederen for IslamNet. Arne Tord Sveinall sier at man kan finne igjen mange av de samme problemene i ikke-religiøse settinger som for eksempel i idretten, men at den åndelige dimensjonen gjerne gjør det ekstra vanskelig.

– Dette med mengde og lederens autoritet kan vi finne igjen i mange sammenhenger. Når det gjelder under og åndelig begeistring er det nok mer typisk for religiøse miljø, sier han.

– En er kanskje på jakt etter velsignelse og prøver å måle egen åndelig status på graden av velsignelse en får igjen. Her kan en fort oppleve å komme til kort, sier Sveinall.

Organisasjonen har et ansvar

Kjøde i Laget mener at organisasjonen har et ansvar overfor alle som er involvert med den.

– Vår jobb er å legge godt til rette for sunn oppfølging, snakke sant om livet og om Gud på det stykke vei vi går sammen med våre ungdommer og studenter, sier han og fremhever viktigheten av gode voksne som kan følge opp lokalt. Alle skolelag oppfordres til å ha en voksenkontakt.

– Vi er helt avhengige av frivillige voksenpersoner som følger opp lokalt og som dedikerer seg til tjeneste for de unge, her skulle vi gjerne sett et økt engasjement, sier han.

Også i Ung Baptist tar de organisasjonens ansvar på alvor.

– Vi har inngående samtaler med våre unge ledere, der både jeg som øverste leder, og han som er ansvarlig for lederutviklingen deler personlig fra våre liv, som også inneholder utbrenthet. Dette mener vi bygger en kultur og et miljø for å ta vare på hverandre og kunne leve åpne og hele liv, sier Zeiffert

Faresignaler

Det kan være vanskelig å se faresignaler på en usunn organisasjonskultur før man har opplevd det selv, forteller Sveinall.

– Organisasjonen i seg selv kan være sunn, men så skjer det gjerne usunne ting på det lokale plan som det kan være vanskelig for ledelsen å se, sier han.

Sveinall foreslår at ungdom og foreldre spør seg selv hvor mye som kreves for å være med.

– Er det lov å være med noe uten å engasjere hele livet sitt i saken? Hva skjer hvis jeg er uenig? Er det rom for debatt? Dette er spørsmål det kan være lurt å stille når en engasjerer seg i et arbeid.

Oppfølging underveis

Ung Baptist har et ledertreningsprogram kalt Tid for Gud-tjeneste. Dette er ikke bare et kurs, men går ut på å sette av ett år til en konkret tjeneste.

–Her ser vi den største faren for utbrenthet, så for å hindre det lager vi gode og realistiske arbeidsavtaler hvor den enkeltes Tid for Gud-tjeneste er individuelt tilpasset. Vi diskuterer emnet i oppstartkurs og har god oppfølging underveis hvor det er enkelt å fange opp problemer, forteller Zeiffert.

Ingen retningslinjer

I Laget prioriteres det at staben besøker lokallagene for å gi oppfølging, men Lagets ansatte har ingen retningslinjer for å fange opp unge i faresonen.

– Dette kan fort overlates til hver enkelt ansattes dømmekraft, så her kan vi jobbe for å bli enda bedre, sier generalsekretæren.

Kjøde mener likevel den viktigste arenaen for å fange opp utbrente ungdommer er på leirer og ledertrening.

– Der har vi hatt mye fokus på retreat og stilletid det siste året, fordi vi ser hvilket informasjonskaos mange unge befinner seg midt i, sier han.

Invitere til ærlighet

Arne Tord Sveinall mener ærlighet og åpenhet er nøkkelen til å forebygge problemer med utbrenthet.

– Lederne bør først og fremst invitere til ærlighet. De må våge å spørre ungdommene «Hvordan er det å være deg?» Dette kan skje på tomannshånd eller i grupper, sier han og gir et konkret tips.

– En kan for eksempel dele ut ark med følelsesmessige ord på som «glad», «trist», «lei seg», «sint» og be ungdommene sette ring rundt de følelsene de har og deretter ta den gode samtalen om disse tingene. Sunne ledere våger å dele ut et slikt ark og lytter empatisk til svarene som kommer inn, sier Sveinall. KPK

 

Les også

Felles møtested, ledertrening og misjonsturer

Dette var temaene på Ung baptist sitt kontaktsutvalgsmøte (KU) i helga, hvor styret, staben, og representanter fra baptistsamfunnet og distriktene var samlet.
Les mer

Søndagsskolen på Andenes – En av Norges største?

- Å se tilbake på barndomsminnene gir en god følelse, og jo mer jeg tenker på denne tiden, jo gladere blir jeg for at søndagsskolen var en så viktig del av mitt liv, skriver Frank Einar Hansen om en av norges største søndagsskoler.
Les mer

Til Langesund

Gabriel Stephens begynner i september i Langesund Baptistmenighet etter åtte år i Skien Baptistmenighet. Fokus skal fortsatt være ungdom.
Les mer
1 - 3 av 109
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone