Ønsker å nå nye landsmenn
Ønsker å nå nye landsmenn
18 mars 2016
Baptistkirken Home i Oslo spør om økonomisk hjelp slik at de kan ansette misjonær/prest til å arbeide i Grønlandsområdet i Oslo.

Menighetsplanten Home er i ferd med å finne fotfeste på Grønland, et av Oslos aller mest multikulturelle områder. Med utgangspunktet

Vi engasjerer oss                            
Vi bryr oss                                      
Vi tror og tilber!

satser menighetsgruppen frisk.

 

Baptistkirken Home er en menighetsplante i Det Norske Baptistsamfunn

Ønsker å nå nye landsmenn

- Vi kjenner oss sterkt utfordret til å være med å forandre lokalsamfunn og bydeler, sier menighetsplanen i sin egen prosjektbeskrivelse og fortsetter slik:

- I første omgang opplever vi at det er Grønlandsområdet som er lagt på hjertet vårt. Vi er kalt til «å fremme fred for byen» (Jer. 29,7). Som fellesskap har vi mange drømmer for området. Vi våger å tro at det er Gud som har gitt oss disse tankene og at han utfordrer oss til å våge å være modige i vår satsning. Vi drømmer om en kirke som er synlig til stede i lokalsamfunnet og som bidrar positivt på mange arenaer.

Som en liten menighetsplante er det svært begrensede ressurser, men de tenker at styrken ved å tilhøre et fellesskap åpner store muligheter.

- Derfor er vi frimodige, og spør enkeltmenigheter og privatpersoner i fellesskapet vårt om de vil satse i tro sammen med oss, heter det i prosjektbeskrivelsen, slik Stavanger og Ålgård baptistmenigheter, samt Det norske Baptistsamfunn har støttet i halvannet år..

Det har bidratt til at Bente Sandtorp har vært engasjert i 25 prosent stilling. Nå ønsker menigheten å øke hennes stilling til 50 prosent og i tillegg ansette Espen Thilesen i 50 prosent som misjonær/prest på Grønland. Dette for å kunne bli en enda synligere kirke i lokalsamfunnet på Grønland.

Løft blikket – tid for innhøstning

I prosjektbeskrivelsen understreker menighetsplanten Home:

- I disse dager strømmer misjonsmarken i store flokker inn over vårt lands grenser. Politisk er dette et vanskelig og utfordrende tema. Som kirke har vi tidenes mulighet til å satse offensivt! Samtidig som vi sender misjonærer ut i den store verden, trengs det en storstilt satsning på misjonærer i vårt eget land. Det er behov for de som er villige til å bryte opp og etablere seg midt i bydeler hvor flertallet av befolkningen har utenlandsk opprinnelse for å være brobyggere, medmenneske og trosformidler. Denne utfordringen trengs å vises igjen på menighetenes arbeidsmål, budsjett og prioriteringer.

- Det er forståelig at mange kan være engstelige for fremmede kulturer og religioner som kommer til landet vårt. Det fremmede utfordrer oss og gjør oss utrygge. For kirken finnes det et svar på denne store utfordring: Diakoni, bønn og forkynnelse. Alle som kommer er dyrebare mennesker skapt i Guds bilde. Det må de få erfare og høre!

Vil du og/eller din menighet stå sammen med oss og gi et fast månedlig beløp over 3 år?

Velkommen til å ta kontakt med

Lise Kyllingstad, 99588331

Bente Sandtorp, 90122032

Anbefalinger

Stavanger Baptistmenighet v/Gunnar Krunenes:

Ønsker å nå nye landsmenn

Stavanger Baptistmenighet har som en hovedmålsetting å nå ut til mennesker med evangeliet. Derfor støtter vi også initiativ andre steder for å nå ut til flere. Baptistkirken Home er ett av disse initiativene der kristne tar på alvor misjonsbefalingen i sitt nærmiljø.  Det er mange i Oslo som ikke treffer kristne og dermed ikke blir møtt med evangeliet. Dette gjelder også de med en annen kulturell bakgrunn.  Baptistkirken Home består av kristne med ett dypt engasjement for å bidra til at disse også skal bli møtt med evangeliet.

Vi i Stavanger Baptistmenighet har derfor avtalt å bidra økonomisk i tre år slik at Baptistkirken Home kan engasjere pastor på deltid. Dette har gitt menigheten økt mulighet til å ta arbeidet ett skritt videre.  Nå ønsker de å ta enda ett skritt ved å engasjere enda en person.  Dette har vi veldig tro på og dette viser også at menigheten satser og ønsker stadig å ta nye trosskritt. Vi synes det er fantastisk at menigheter innenfor baptistsamfunnet jobber visjonært og vi vil på det varmeste anbefale andre menigheter å bidra slik at denne satsingen kan bli en realitet.

Det norske Baptistsamfunn v/Terje Aadne:

Ønsker å nå nye landsmenn

Hovedstaden er en stor misjonsmark og Baptistkirken Home satser på menighetsplanting og misjon på Grønland i Oslo som er en av vår tids største mulighetsvinduer når det gjelder å møte vårt multikulturelle samfunn og muslimer med evangeliet.

Det Norske Baptistsamfunn vil derfor varmt anbefale Baptistkirken Home sitt arbeid på Grønland.

 

 

 

Ung Baptist v/Roald Zeiffert

Ønsker å nå nye landsmenn

Tusenvis av unge mennesker i Oslo trenger å høre om Jesus, og få oppleve et nytt liv med han. Verdens misjonsmark er kommet til Norge, og et av de fremste eksemplene på dette er på Grønland i Oslo. Her kan vi stå sammen med Home om å nå ut med kjærlighetens evangelium til en unådd generasjon i vårt eget land. 

 

 

Ålgård Baptistmenighet v/Magnar Mæland

Ønsker å nå nye landsmenn

Vi i Ålgård Baptistmenighet tror nye fellesskap er helt nødvendig for å nå ut til nye mennesker i nye kulturer. Vi ønsker å være med å bidra og legge til rette for at de med kall til menighetsplanting skal få mulighet til å utøve sitt kall. Derfor har vi valgt å månedlig støtte Baptistkirken Home. Deres arbeid på Grønland i Oslo handler om å være tilstede midt i et pulserende multikulturelt miljø som er en stor misjonsmark. Vi følger spent med på hvordan Gud ønsker å bruke Baptistkirken Home videre og er takknemlig for å være med å støtte dette arbeidet.

Les også

Ålgård Baptistmenighet søker nye medarbeidere

Det er ledig stilling både som pastor og som daglig leder i Norges største baptistmenighet. Søknadsfrist er april.
Les mer

Finnes det migrantmenigheter?

Unge mennesker med migrantforeldre kjenner seg ikke igjen i begrepet.
Les mer

– Nasjonene er i byene

Misjonens framtid er i byene og kirkene må lære å tilpasse seg storbyens mangfold, mener den amerikanske teologen og pastoren Ray Bakke.
Les mer
1 - 3 av 150
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone