La oss ha samtaler om framtid, muligheter og felles vekst
La oss ha samtaler om framtid, muligheter og felles vekst
30 juni 2010
- Som baptister og, som norske kristne, befinner oss i en situasjon som er markant annerledes enn vår forhistorie, sier konst. generalsekretær Arild Harvik som svar på hva fortid og historie gir lærdom om.
Vi har feiret, og vi skal fortsatt feire. 150 år er en betydelig alder, sett i norsk baptistsammenheng. På sommerfesten og landsmøtet vil det bli presentert en oversikt, i bokform, over alle årene. Et sammendrag over små store begivenheter; framgang, tilbakeslag, hverdag og feststunder. Det vil bli interessant lesning. Kan fortid og historie lære oss noe om, og gi oss anvisninger for framtiden? I et miljø, der samfunnsforholdene er stabile, uten større endringer eller nye utfordringer, er erfaring og tradisjon viktige bærebjelker. Jeg føler at vi anno 2010 som baptister og, som norske kristne, befinner oss i en situasjon som er markant annerledes enn vår forhistorie. Tre stikkord i denne sammenheng:
  • Sekularisering: Tradisjonelle kristne begreper og holdninger er i stadig mindre grad er synlige i samfunnet.
  • Relativisering: Livssynstilbudene er blitt mange og forskjellige, de ”store” overbevisningenes tid er forbi.
  • Et multikulturelt samfunn: Verden er blitt mindre, den har kommet til Norge.
Midt oppe i denne situasjon har vi i liten grad maktet å være en utadrettet bevegelse. Overgangen fra å være et utadrettet fellesskap med vekt på markant omvendelse, til en situasjon med vekt på kristen undervisning og oppdragelse har ikke vært lett. Heller ikke for Baptistsamfunnet. Vi har de siste årene hatt framgang medlemsmessig. Vi er blitt et multikulturelt kirkesamfunn, og det har skjedd raskt. Raske endringer er man ofte ikke forberedt på. Handling og omstilling er både interessant og krevende. Til et noe ”kjølig” norsk miljø kommer kristne fra raskt voksende, etnisk bevisste, ofte karismatiske miljøer. Noen er baptister, noen kommer til oss og vil bli det. Ved Babylons floder satt Israel og gråt, norske utvandrere i USA dannet sine egne kirkesamfunn, og var i lange perioder mer norske enn nordmenn. Diaspora, frivillig eller ufrivillig, forsterker behov for eget samhold, egen kultur og eget språk. Historien gjentar seg. Oxford har Englands høyeste kirkesøkningen. Forklaringen er studenter fra Afrika, Asia, Latin-Amerika. Møtestedet kan være en omgjort fabrikkbygning, Oxford er et eksempel på en ny mulighet, og et nytt ansvar for tradisjonelle kirkesamfunn. Vi vil i vår sammenheng ha et fortsatt fokus på denne muligheten og på dette ansvaret. Når vi jubileumsåret ser på de siste års dåpstall er det flest nye landsmenn som blir døpt. Vi har i flere tiår lagt planer for revitalisering, menighetsvekst og menighetsplanting, og brukt av felles midler til støtte for lokale initiativ. Normal vekst skjer nedenfra, ikke ovenfra, men kan også skje utenfra. Landsmøtet vil være en stor jubileumsmarkering, men også et forum for å se framover. La oss ha samtaler om framtid, muligheter og felles vekst. Arild Harvik Konstituert generalsekretær

Les også

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone