Terje Aadne valgt som generalsekretær
Terje Aadne valgt som generalsekretær
9 juli 2010
Han ble valgt med 155 stemmer.
Aadne ble valgt med 155 stemmer etter presidiets oppfordring om å samle seg om Aadne som fikk flest stemmer i prøvavstemningen. Lode fikk 19 stemmer og 8 stemte blanke. Hovedstyrets forslag på kandidater, Terje Aadne og Øystein Lode, var presentert som svært like. Heller ikke i landsmøtebehandlingen kom det fram store ulikheter mellom de to. En skriftlig prøvevotering viste at Terje Aadne fikk 85 stemmer, Øystein Lode fikk 76 stemmer og 21 stemte blank. Det  hersket lenge usikkerhet om det ville bli gjennomført valg av generalsekretær. For anført av delegasjonene fra Ålgård, Halden og Bærum ble det fremmet utsettelsesforslag da en var usikker på de to kandidatenes  kompetanse til stillingen. Delegasjonene ønsket i stedet å fortsette perioden med Arild Harvik som konstituert generalsekretær. Etter en lang debatt falt utsettelsesforslaget.

Les også

Er med på laget fra august

Generalsekretærkandidat Bjørn Bjørnø er tilsatt i en engajsementstilling fra august til oktober, og vil bruke tiden fram til landsmøtet for å bli bedre kjent med baptistene.
Les mer

Spennende innstilling

Hovedstyret har gjort enstemmig vedtak om å innstille Bjørn Bjørnø som ny generalsekretær i Det Norske Baptistsamfunn. Valg av generalsekretær gjøres på landsmøtet i Ålesund 5.-7. juni.
Les mer

Tar ikke gjenvalg

Terje Aadne har varslet hovedstyret at han avslutter tjenesten som generalsekretær sommeren 2020, etter ti år som Baptistsamfunnets leder.
Les mer
1 - 3 av 51
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone