Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
14 april 2011
Baptistene stiller opp på aksjonsdagene 12.-14. april

Av Roger Dahl

Fokus i år er økonomisk rettferdighet. I dag lever over én milliard mennesker i ekstrem fattigdom. Urettferdighet tar menneskeliv hver dag. Derfor setter Kirkens Nødhjelps fasteaksjon fokus på økonomisk rettferdighet. Sammen kan vi kjempe for en fremtid uten fattigdom.

Hundre tusen kroner av de innsamlede midlene vil bli brukt til finansiering av Det Norske Baptistsamfunns arbeid for bidra til økonomisk rettferdighet. Lokale menigheter og kirker landet rundt står for gjennomføringen av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Flere steder er det opprettet gode forbindelser mellom baptistmenighetene i de lokale arrangementskomiteene.

For eksempel skal konfirmantene i Drammen Baptistmenighet ut på innsamlingsrunde sammen med konfirmantene i Strømsø menighet. Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden. I tillegg til innsamling av penger gjennomføres det en underskriftsaksjon i forbindelse med aksjonen som har fokus på skattesnusk og urettferdige skatteregler.

Les også

Tungt å være prosjektleder i Kongo

Dårlig valutakurs skaper langsiktige problemer for barn i Bas Uele.
Les mer

Studietur til Tyrkia - avlyst

I samarbeid med EBMI inviterte vi studietur til Tyrkia for pastorer, menighetsledere og andre interesserte 8.-14. september. Denne turen er dessverre avlyst på grunn av usikkerheten rundt utviklingen av Korona-viruset.
Les mer

Tverrkirkelig samarbeid i fasteaksjonen

Dagfinn Høybråten oppfordrer alle menigheter, på tvers av kirkesamfunn, til å samarbeide om Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, og får et rungende ja fra Baptistkirka og Den norske kirke i Skien.
Les mer
1 - 3 av 152
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone