Gatekirka 20 år
Gatekirka 20 år
6 april 2011
Det er 20 år siden gatekirka ble et begrep i Harstad.
Det er 20 år siden gatekirka ble et begrep i Harstad. Pastor Aase J. Aune satt på torget lørdag kveld, med tent lys og tid til samtale med folk på byen. Av Roger Dahl Jubileet ble markert i lokalene der gatekirka holder til i dag. Ordfører Helge Eriksen var tilstede med en blomsterhilsen og gode ord. Han poengterte at Gatekirkas arbeid er med å gjøre en forskjell i byen vår. Han ga honnør til de frivillige som gjør denne innsatsen, og ønsket lykke til videre. Sammen med gode medarbeidere har Aase Aune holdt gatekirka i gang alle disse årene. I en artikkel i Distritk-Nytt beskrev Aase J. Aune gatekirka slik: - Gatekirka har ingen høy aktivitetspuls, eller store forsamlinger, men er en langsiktig tjeneste. Det er Guds Rike midt i det pulserende bylivet, åpent lokale på onsdager. Her tennes lys, leses tekster og bes bønner for alle mennesker. Ut over besøkende i åpningstiden, får vi henvendelser om forbønn for mennesker som trenger det. Det er en glede å se at Gatekirka har festet røtter i byen, og er et sted de besøkende omtaler som «godt å være», «god atmosfære» og som gir oppmuntring og mot til medvandrere, avslutter Aase Aune, som i 20 år har hatt gjort noe med kallet fra Gud om å være synlig i byen. Mer informasjon om Gatekirka finnes på www.gatekirka.no Bildetekst: Aase J. Aune i Gatekirka. Foto Frank R. Roksøy

Les også

Menighetsjubileene i kø

Aune Baptistmenighet feiret 130-årsjubileum med besøk fra nabomenighetene søndag 24. september.
Les mer

Nord Norges eldste baptist?

– Det kunne være tøffe tider, rent økonomisk – for alle på den tiden, men vår barndom var preget av varme og kjærlighet fra omsorgsfulle foreldre, og gode søsken. Det er Judith Olsen som sier dette til baptist.no
Les mer

Tiden går, men minnene består

I 1955 leide musikk-koret fra Aune ”Grytøyferga” for å reise på ungdomsstevne på Åse
Les mer
1 - 3 av 4

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone