Tente lys for terrorrammede ...
Tente lys for terrorrammede ...
15 august 2011
Angrepet 22. juli har engasjert baptister. Les om engasjement i Norge og verden over.

Minnesamlinger

 • Pastor Magnus Lund i Kvæfjord Baptistmenighet sendte tidlig lørdag 23. juli en informasjon om at det blir et ekstraordinært bønnemøte i baptistkirken på Borkenes søndag 24. juli kl 11.00.  Søndag 31. juli inviterte en til økumenisk minnegudstjeneste i Kvæfjord der mer enn 130 var samlet i baptistkirka. Pastor magnus Lund beskriver den slik: "Det var flerkulturell minnegudstjeneste i Kvæfjord Baptistmenighet. Det var sang ved burmesere og afrikanere, bønn for pårørende og appell ved varaordfører Torbjørn Larsen, Arne Johan Johansen og sogneprest Gunn Elvebakk. Solosang ved Dag Erik Enoksen med Hans Julius Edvardsen ved klaveret. Og det var lystenning for de omkomne etter terrorangrepet 22. juli."
 • I Drammen var det felles gudstjeneste i baptistkirken søndag søndag 24. juli sammen med metodistene, misjonsforbundet, frie venner, frikirken og Drammen kristne senter, Der var det det tid til forbønn og rom for ettertanke. Søndag 31. juli deltok all menighetene i felles minnegudstjeneste i Bragernes kirke.
 • På bloggen til pastor Bjørn Olav Hansen leste vi lørdag 23. juli en melding om at Brumunddal Baptistmenighet og Den internasjonale baptistkirken i Sandvika, som er en frittstående baptistmenighet, har hatt åpen kirke søndag 24. juli.
 • Vi fikk også melding fra pastor Sissel Østlien om at det ssøndag 24. juli var en minnestund i baptistkirka på Raufoss.
 • Distriktsarbeider Hermod Bakkevoll i Nord Norge fortalte om tre minnemarkeringer:
 • "Sist helg hadde tidligere Hadsel Baptistmenighet kulturdager til inntekt for bedehuset som den tidligere menigheten hadde. Dette huset tas vare på av bygdefolk og utflyttede Hadselværinger som har feriehus i området. I Kulturkvelden lørdag 23., og gudstjenesten søndag formiddag markerte vi med stillhet, bibelord og forbønn.
 • Det samme gjorde vi i et friluftsmøte med dåp i Kongsvikelva sør for Harstad. Det var en spesiell opplevelse når en forholdsvis stor flokk med mennesker var samlet til dåpsmøte oppe ved elva, og mens vi stod der sammen på elvebredden følte vi et veldig sterkt fellesskap, også når vi innledningsvis hadde fokus på tragedien som har rammet Norge.
 • Og i sommermøte i Baptistkirken på Andenes tirsdag 26. hadde vi også en markering. Denne ble også spesiell og sterk, fordi en dame som hadde barnebarnet sitt på Utøya var der. Barnebarnet ble lettere såret i skytedramaet, og hun fortalte om familiens angst og frykt inntil de fikk vite hva som var skjedd med gutten. Da var han på vei til sykehuset i ambulanse. Ja, vi har virkelig som land og folk fått føle på samhold og felles opplevelse av sorg, avmakt og rådvillhet disse dagene."
 • Fra Bergen skrev viseforstander Svein Tuft: "I gudstjenesten i dag, søndag 24.07. markerte vi katastrofen i Oslo og på Utøya med opplesning av brevet fra generalsekretær Terje Aadne. Vi tente lys i lysgloben og markerte alvoret og sorgen med ett minutt stillhet. Markeringen ble avsluttet med bønn for de som er rammet og for hjelpeapparatet med regjeringen i spissen."
 • I baptistkirka på Ålgård var det en  minnemarkering lørdag 23. juli der over 50 var samlet. Solfrid Dåsvand beskriver samlingen slik: " En god samling med fellessangene "Gud signe vårt dyre fedreland" og "Fagert er landet",  solosang av Nathalia Rarok fra Ukraina, som er med i NBUFs  ungdomsteamet som bor i kirken, og sangen "For den sjel som lider, Herre, la meg være til" ved Jan Frode Bollestad. Flere fra ungdomsteamet deltok med skriftlesing, og leder for teamet, Inger-Lise Salvesen, ledet hele forsamlingen i forbønnen fra Den norske kirke, som det var oppfordret til å bruke, og som ble presentert på veggen via prosjektor. Det var bønnevandring, med mulighet til å tenne lys, og det var fri fellesbønn. Ordfører Olaug Bollestad hadde et godt og engasjert innlegg med informasjon om situasjonen både nasjonalt og lokalt, og hun bad for situasjonen og de berørte."

Hilsener

 • I dag tidlig fikk vi denne hilsenen fra våre trosfeller i Sverige: Vår djupa medkänsla har svårt att finna ord. Profeten Jeremias ord hörs åter igen "Rop hörs i Rama, klagan och bitter gråt: Rakel gråter över sina barn. Hon låter inte trösta sig, ty hennes barn finns inte mer"(Jer 31,15) Nu är tid för klagan och gråt, men låt oss också påminnas om evangeliets och kärlekens kraft som inte låter sig förlamas av skräck och rädsla: "Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan" (1 Joh 4,18). Må Gud ge er kraft att vara hoppets och kärlekens röst och så driva fruktan och rädsla på flykt. Herre, förbarma dig – Gud bevare och beskydda oss. I Kristus – uppståndelsen och kärlekens Herre! För Svenska Baptistsamfundet Sören Carlsvärd, ordförande Karin Wiborn, missionsföreståndare"
 • Generalsekretær Tony Peck i European Baptist Federation har sendt oss sine hilsener: ”På vegne av hele EBF familien ønsker jeg å understreke hvor sjokkert og trist vi er over de forferdelige angrepene i Norge, med tap av mange liv, spesielt så mange unge mennesker. Vi tenker på Norge som et fredelig land som bærer budskap om fred rundt om i verden, og dette gjør disse angrepene enda vanskeligere for oss å forstå. De familier som har mistet sine kjære under slike tragiske omstendigheter er våre hjerter og våre bønner. Og vi vil be for Norge i dagene som kommer, mens dere forsøker å forsone dere med det som har skjedd. Vi vet at det er et godt og nært forhold mellom de ulike kirkene i Norge. Og vi ber for dere og de andre kirkene som har en tjeneste for enkeltmennesker, lokalsamfunn og nasjonen, at dere sammen kan være i stand til å dele noe av den Guds kjærlighet som er der selv i slike lidelser og ødeleggelser. Husk at dere er omsluttet av våre kontinuerlige bønner."
 • Fra generalsekretær Neville Callam i Baptist World  Allianse har vi fått denne hilsenen: "Mitt hjerte kjenner med dere og deres lidelse etter de meningsløse tap av liv som har  rammet dere. Siden Norge iså mange år har vært kjent som et fredens land med en lang historie for sivilisasjon,  forstår dere hvor skjokkerte vi er etter angrepet 22. juli. Husk at baptister over hele verden, sammen med andre godviljens folk, bærer dere med våre bønner disse dagene.  Vi vil huske dem som kjenner på savn etter noen kjære, dem som er fysisk såret og dem som er traumatisert etter denne grusomme hendelsen. Vi vil be om tegn på at Guds ubetingede kjærlighet og kraft virker blant dere disse dagene. Vårt inderligste ønske og håp er at den norske samfunnet, som har imponert så mange av oss, vil være inntakt. Må miraklenes Gud gjenopprette skjønnheten i deres land, og må deres folk finne styrke i deres tradisjon som et demokratisk, fredselskende folk. "

Forbønn

I skrivende stund vet vi at tragedien som har rammet Norge har vært gjenstand for forbønn i Betelkirken - Örebro 1. Baptistmenighet, som er vennskapsmenighet med Drammen Baptistmenighet, og i baptistmenigheten Berlin-Oberschöneweide der Hans Guderian er pastor, han har samarbeidet med nordmenn både i European Baptist Mission og European Baptist Federation. Guderian er også visepresident i EBF. Les Ball, som har talt på vår sommerfest for noen år siden, og flere ganger har hatt teambesøk fra Norge forteller at i hans menighet "All Nation Church" i London på søndagens gudstjeneste 24. juli ba for Norge.

Han forteller at menigheten har det norske flagget i sine lokaler, og søndag vil stod de foran det mens de ba. Også menigheten Sarka Walley Church i Praha har gitt melding om forbønn for Norge. I løpet av dagen har vi fått meldinger også fra EBFs president Valeriu Ghiletchi, som er parlamentariker i sitt hjemland Moldovia, om at like selvsagt som at landets president sender kondolanser til Norges statsminister ber alle menighetene i Moldovia for Norge i søndagens gudstjeneste. Vi vet også at redaktøren for Baptist Times i Storbritannia har sagt at britiske baptister ber for Norge, og gjennom flere hilsener fra baptistkontakter vet vi at mange av våre trosfeller er i forbønn for Norge disse dagene.

Det forteller hilsener og meldinger, blant annet fra Burma, Australia og ulike europeiske land om og aktiviteten på sosiale medier.

Les også

Gudstjeneste preget av ettertanke

Søndag 24. mai åpnet mange av baptistmenighetene igjen. Vi deltok på Raufoss!
Les mer

Klart til bruk ...

Så snart situasjonen rundt korona-pandemien tillater det er Rivermont Ungdomssenter klar til bruk. Byggekomiteen møttes med betryggende korona-avstand.
Les mer

Digitale gudstjenester 3. mai

På den fjerde søndagen i påsketiden inviteres det igjen til digitale gudstjenester og samlinger i Medkila kirke og en lang rekke andre av kirkesamfunnets menigheter.
Les mer
1 - 3 av 169
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone