Guds prosjekt ...
Guds prosjekt ...
12 august 2011
... er fellesskap med mennesker. Kommentar til terrorangrepet 22. juli ved generalsekretær Aadne.
Det er blitt sagt at det menneskelige prosjekt er fellesskap. Som kristen vil jeg legge til at Guds natur er fellesskap og hans prosjekt er fellesskap med mennesker.
Av generalsekretær Terje Aadne
I en tid som denne, hvor vi har vært vitne til en helt uforståelig ondskap, vil jeg oppfordre alle kristne ledere til at nettopp dette fortsatt må være vårt hovedfokus; omsorgen for de tapte, de skadde og alle de pårørende som nå kanskje går den aller vanskeligste tiden i møte. Samtidig må vi samle oss om de verdiene vi i fellesskap bygger vårt samfunn på: Det enkelte menneskets verdi og ukrenkelighet, frihet, åpenhet og et inkluderende og solidarisk demokrati. Mye av tematikken som har inspirert angrepet, har handlet om motstanden mot et multikulturelt samfunn og motstand mot Islam især. La oss i tiden som kommer ikke falle for fristelsen til å kategorisere mennesker som de og vi, dem og oss og gi enkeltgrupper skylden for våre samfunnsproblemer. La oss heller ikke benytte anledningen til å politisere på et tidspunkt hvor sårbarhet og savn, minnestunder og ettertanke må få stå i sentrum. Det har vært et vakkert vitnesbyrd å se det fellesskap som har sprunget ut fra en så forferdelig begivenhet over hele vårt land. Bønn for de som lider, åpne kirker og offentlige rom, minnesamlinger og felleskap uttrykt i solidariske handlinger. La oss som kristne, som menigheter og kirkesamfunn, gjøre det vi først og fremst er kallet til, be for og vandre sammen med mennesker i nød og savn, og i gjerning og i ord vise Guds kjærlighet og nærhet, særlig i en tid som denne. Vi kan være vitner om at Gud har omsorg og at Jesus kom for å gi liv, for å sette fanger fri og for å skape forsoning med verden. Hvis vi lykkes med det så kan utsagnet om at Guds prosjekt er fellesskap bli til en sterkere virkelighet i fremtiden og Gud kan få større plass i det offentlige rom og i menneskers hjerter. Artikkelen er trykket som leserinnlegg i avisen Dagen.

Les også

Tar ikke gjenvalg

Terje Aadne har varslet hovedstyret at han avslutter tjenesten som generalsekretær sommeren 2020, etter ti år som Baptistsamfunnets leder.
Les mer

En julehilsen om håp

- Vi feirer at Jesus har kommet og håpet er at han skal komme igjen for å gjøre allting nytt, sier generalsekretær Terje Aadne i sin julehilsen.
Les mer

Påskens fellesskap

- Vi er skapt til fellesskap, påskens fellesskap, sier generalsekretær Terje Aadne i sin påskehilsen!
Les mer
1 - 3 av 38
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone