Jesu menighet er et FOLK som er gjensidig avhengig av hverandre sier misjonær Øyvind Hadland
Jesu menighet er et FOLK som er gjensidig avhengig av hverandre sier misjonær Øyvind Hadland. Det Norske Baptistsamfunn trenger å bli beriket og velsignet av de gavene og talentene Gud har lagt ned i blant lahu-baptistene. - Vi er nå tilbake i Thailand for våre siste måneder her, tiden skal brukes til å legge til rette for det arbeidet vi skal fortsette å være en del av, og som Baptistsamfunnet fortsetter å støtte, understreker Øyvind Hadland i sitt siste nyhetsbrev. Familien Hadland flytter til jul hjem for godt. Men arbeidet de har stått i skal gå videre, og fortsatt er det avtale om betydelig støtte og support fra norsk side.  Både til menighetsplantingsarbeidet i Thailand, og til å sikre at Øyvind Hadland kan fortsette sin veilednignsoppgave i denne sammenhengen. Hadland forteller at første større ting på programmet i høst er evangeliseringstrening i midten av september. - Vi får to veldig dyktige thaipastorer som skal undervise om evangelisering og disippeltrening. Jeg skal fortsette med Bibel og tolkning (dvs. tolkning = livsførsel). - Målet for samarbeidet med Lahu-baptistene de neste årene er at lahuene skal se på seg selv som en ressurs for andre, påpeker Øyvind Hadland og forklarer: -  De siste årene har evangeliseringsarbeidet blant lahuene gått fra ”dependence”, både av midler, metoder og ledelse, til ”independence”, på de samme områdene.  Men Jesu menighet er ikke separate uavhengige menigheter og personer, men et FOLK som er gjensidig avhengig av hverandre, eller ”interdependent” som det heter på engelsk.

Les også

Tungt å være prosjektleder i Kongo

Dårlig valutakurs skaper langsiktige problemer for barn i Bas Uele.
Les mer

Studietur til Tyrkia - avlyst

I samarbeid med EBMI inviterte vi studietur til Tyrkia for pastorer, menighetsledere og andre interesserte 8.-14. september. Denne turen er dessverre avlyst på grunn av usikkerheten rundt utviklingen av Korona-viruset.
Les mer

På evalueringsreise til Kongo

I skoleprosjektet, som går fra 2014 til 2018 var det tid for oppfølging og evaluering, for å sikre at en er på rett vei i forhold til målsettingene.
Les mer
1 - 3 av 128
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone