Bygdefolket tar over ansvaret for baptistkirka
Bygdefolket tar over ansvaret for baptistkirka
14 september 2011
Nordmela Vel overtar ansvaret for den lokale baptistkirka, som ble bygget allerede i 1917, og til nå har vært eid av Åse Baptistmenighet.

Av Roger Dahl

Baptistkirka har vært lite brukt de siste årene, hovedsakelig til begravelser. Det har sammenheng med at de aktive baptistene er blitt få, og dessuten nærmer de fleste av dem seg 90 års alder og har frasagt seg ansvaret knyttet til forvaltning og drift av lokalet.

- Forutsetningen er imidlertid at lokalet skal ha status som lokal kirke. Og Fristad, som kirka heter, vil bli brukt, som tidligere, i den utstrekning tradisjonelle brukere har behov for det, sier Sigurd Øvergård i baptistgruppa på Nordmela til nettstedet baptist.no.

Fristad får, i forbindelse med overskjøtingen, nytt husstyre på fire medlemmer utpekt av den nye eieren, Nordmela Vel. Det nye husstyre består av Ole Konrad Pettersen, Arnfinn Nilsen, Jorunn Nilsen og Harald Åsvang. Det vil bli utarbeidet vedtekter for husstyret.

Etter enighet mellom partene er det gitt uttrykk for at verdier, som i all hovedsak er skapt internt i bygda, skal forbli på stedet og disponeres til fellesskapets beste. Fristad ligger sentralt i bygda Nordmela.

Les også

Klart til bruk ...

Så snart situasjonen rundt korona-pandemien tillater det er Rivermont Ungdomssenter klar til bruk. Byggekomiteen møttes med betryggende korona-avstand.
Les mer

Digitale gudstjenester 3. mai

På den fjerde søndagen i påsketiden inviteres det igjen til digitale gudstjenester og samlinger i Medkila kirke og en lang rekke andre av kirkesamfunnets menigheter.
Les mer

«Se, jeg gjør noe nytt»

12. mars ble kirkedørene stengt. Nå yrer det av kirkeliv på nett.
Les mer
1 - 3 av 99
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone