Bygdefolket tar over ansvaret for baptistkirka
Bygdefolket tar over ansvaret for baptistkirka
14 september 2011
Nordmela Vel overtar ansvaret for den lokale baptistkirka, som ble bygget allerede i 1917, og til nå har vært eid av Åse Baptistmenighet.

Av Roger Dahl

Baptistkirka har vært lite brukt de siste årene, hovedsakelig til begravelser. Det har sammenheng med at de aktive baptistene er blitt få, og dessuten nærmer de fleste av dem seg 90 års alder og har frasagt seg ansvaret knyttet til forvaltning og drift av lokalet.

- Forutsetningen er imidlertid at lokalet skal ha status som lokal kirke. Og Fristad, som kirka heter, vil bli brukt, som tidligere, i den utstrekning tradisjonelle brukere har behov for det, sier Sigurd Øvergård i baptistgruppa på Nordmela til nettstedet baptist.no.

Fristad får, i forbindelse med overskjøtingen, nytt husstyre på fire medlemmer utpekt av den nye eieren, Nordmela Vel. Det nye husstyre består av Ole Konrad Pettersen, Arnfinn Nilsen, Jorunn Nilsen og Harald Åsvang. Det vil bli utarbeidet vedtekter for husstyret.

Etter enighet mellom partene er det gitt uttrykk for at verdier, som i all hovedsak er skapt internt i bygda, skal forbli på stedet og disponeres til fellesskapets beste. Fristad ligger sentralt i bygda Nordmela.

Les også

Distriktsnytt i posten

Baptistmenigheten i Ballangen har gitt femhundretusen kroner til Rivermont Ungdomssenter. Dette er en storslått gave, og har vært mulig å realisere etter at menigheten solgte baptistkirken i Narvik. Du kan lese mer om denne gaven og andre nyheter i Distriktsnytt, som er på vei til abonnentene.
Les bladet

Tverrkirkelig familieleir

Hva får du hvis du blander baptister, katolikker, NLM-ere, frelsesoffiserer, pinsevenner, normisjonærer, misjonsforbundere og lutheranere? Da får du alle tiders Familieleir på Rivermont.
Les mer

Tromsø blir landsmøtested

Baptister fra hele landet vil samles i ishavsbyen 5.-7. juli 2019.
Les mer
1 - 3 av 94
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone