Den iranske pastoren Youcef Nadarkhani, er blitt dømt til døden av den iranske Høyesterett etter at han flere ganger har nektet å fornekte sin kristne tro.

Den iranske pastoren Youcef Nadarkhani, er blitt dømt til døden av den iranske Høyesterett etter at han flere ganger har nektet å fornekte sin kristne tro. Baptist World Alliance (BWA) har sammen med andre organisasjoner, blant annet andre internasjonale kristne organisasjoner satt i gang tiltak for å hjelpe Nadarkhani, som opprinnelig ble dømt for forbrytelsen frafall - avkall av den islamske tro - mens offentlige tjenestemenn senere insisterte på at dommen var basert på angivelige voldelige forbrytelser, spesielt utpressing og voldtekt. Før fengslingen, var Nadarkhani, som konverterte til kristendommen i en alder av 19, pastor i kristen menighet med over 400 medlemmer, leder for et nettverk av kristne husmenigheter i byen Rasht i det nordvestlige Iran. Han Henrettelsen vil finne sted i Teheran når som helst. - Det er sørgelig og opprørende at noen blir dømt til døden for en samvittighetsforbrytelse, sier Raimundo Barreto, BWA direktør for avdelingen for frihet og rettferdighet. - Vi ønsker virkelig å stå sammen med Pastor Youcef Nadarkhani, ber om løslatelse, og gjør alt som står i vår makt for påvirke utfallet. Barreto har overbrakt BWAs bekymring videre til Irans representasjon i Washington, DC, til FNs assisterende generalsekretær for menneskerettigheter, og videre i FN systemet, slik at de kan gjøre alt som står i deres makt "for å reversere denne forferdelige dom." Barreto, som er en brasilianer, har også kontaktet FNs permanente oppdrag i Brasil i lys av det gode forhold som er mellom brasiliansk og iranske myndigheter. Verdensalliansen (BWA) oppfordrer baptister i alle land å myndighetene til å gå i dialog med den iranske regjeringen om denne situasjonen.Barreto forteller at flere land som Polen har innkalt Irans ambassadører om Nadarkhani tilfelle. Nadarkhani, som er 34 år, ble arrestert i 2009, og fikk sin første dom i november 2010. Etter at han anket dommen i juni i år, vedtok retten at han enten måtte fornekte sin tro eller få dødsstraff. Den 25. september ble Nadarkhani ført til retten i tre dager for å fornekte, men nektet å gjøre det. Etter at det internasjonal presset har økt, har Irans statsstøttede Fars News Agency 1. oktober at Nadarkhani hevdet at grunnlaget for dødsdommen skyldes utpressing og voldtekt, ikke frafall fra islam og vedvarende kristen bekjennelse Baptister og andre kristne verden over har også blitt oppfordret til å be for pastoren og for alle kristne i Midtøsten.

Les også

Slik kan kirken bidra i arbeidet mot rasisme

«Det viktigste jeg kan si er at det finnes rasisme i Norge», sier Temesgen Kahsay.
Les mer

Pinsefeiring over hele verden

Baptist World Alliance har satt sammen en video medklipp fra baptisters pinsefeiring over hele verden.
Les mer

Sammen som baptister!

- I pinsen markerer baptister over verden samholdet, i bønn, lovprisning og givertjeneste, i kampen mot Korona-pandemien, sier generalsekretær Elijah M. Brown i en oppfordring til baptister verden over.
Les mer
1 - 3 av 49
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone