Baptistsamfunnet for klimarettferdighet!
Baptistsamfunnet for klimarettferdighet!
10 november 2011
Sammen med tusenvis av engasjerte kristne over hele verden inviteres du til å gi din underskrift for en rettferdig klimaavtale i Durban.
Sammen med tusenvis av engasjerte kristne over hele verden inviteres du til å gi din underskrift for en rettferdig klimaavtale i Durban. Klimaendringer og kirken Som kristne er vi gitt et spesielt ansvar for skaperverket: «Så tok HERREN Gud mennesket og satte det i Edens hage til å dyrke og passe den.» (1.Mos 2:15) -          Klimaendringer er en virkelighet, sier Desmond Tutu, erkebiskop, apartheidaktivist og vinner av Nobels fredspris. -          Livet er avhengig av et bærekraftig miljø. Uten en verden blir det ingen ting - verken fugler, dyr, trær eller oss. Dagen før verdens ledere samles til klimatoppmøte i Sør-Afrika vil Desmond Tutu overlevere underskrifter på vegne av kirker over hele verden for en bedre og mer rettferdig klimaavtale. Kirkens Nødhjelp og Changemaker organiserer den norske kampanjen, i samarbeid med flere kirkesamfunn og organisasjoner. Kirkelige nettverk i Afrika og over hele verden samler i disse dager underskrifter. Dersom kirkene står sammen og mobiliserer er det håp om at kirkenes stemme også vil bli hørt på høyeste politiske nivå – både i Norge og internasjonalt. Dette er kravene i kampanjen: -          Norge må kutte sine klimagassutslipper med 40 % fra 1990-nivå innen 2020. -          Regjeringens klimamelding må komme så fort som mulig. -          Norge må jobbe for å videreføre Kyoto-protokollen, forbedre den og øke målene. -          Norge må legge penger på bordet til klimatilpasning og klimakutt til fattige land, og foreslå en prosess som sørger for at andre rike land gjør det samme. Skriv under for å gjøre klimakatastrofer til historier!

Les også

En global uke blir til

Når prosjektleder i Norges Kristne Råd, Elin Finnseth Sæverås, planlegger Global uke, blir hun motivert av å tenke på alt som er mulig å få til når kirker og organisasjoner og lokale ildsjeler i fellesskap gyver løs på aktuelle utfordringer.
Les mer

Å være kirke i en ny tid

Tirsdag 19. mai kl 10.00-12.00 tilbyr Norges kristne råd og Naturlig Menighetsutvikling et spennende og matnyttig webinar om å tenke nytt om å være kirke.
Les mer

Mange gjennomslag i trossamfunnsloven

Spesialrådgiver Dag Nygård i Norges kristne råd var tilstede i Stortinget da ny trossamfunnslov ble behandlet 14. april. Les rådets kommentarer.
Les mer
1 - 3 av 54
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone