Iransk nettverk i Nordnorske baptistmenigheter
Iransk nettverk i Nordnorske baptistmenigheter
14 desember 2011
De siste årene har flere iranere deltatt mer eller mindre aktivt i flere av våre menigheter, grupper og i vårt fellesarbeid. For tiden er over 30 knyttet til menighetene i distriktet.
De siste årene har flere iranere deltatt mer eller mindre aktivt i flere av våre menigheter, grupper og i vårt fellesarbeid. For tiden er over 30 knyttet til menighetene i distriktet. Av Hermod Bakkevoll For tiden går fire-fem iranere mer eller mindre regelmessig i baptistkirka i Harstad, men det er totalt omkring 15 kristne iranere i Harstad-området nå. Tidligere i høst var jeg med på husmøte sammen med de fleste av disse. Det var spennende. På Melbu er det nå to iranske familier, samt noen enkeltpersoner som deltar regelmessig i vårt fellesskap der. Også i Mo i Rana er det nå kristne iranere som er bosatt. Men de fleste iranerne er i Harstad-området. Jeg håper at vi etter hvert kan få til et noe mer organisert Nordnorsk Iransk baptistnettverk. Dette er spennende, men også svært utfordrende. Jeg opplever det persiske folk, og den persiske kulturen som veldig positiv, men det er en utfordring å finne ut av på hvilken måte man kan formidle det kristne budskapet, og kristen undervisning til mennesker som tidligere har vært mer eller mindre preget av Islamsk kultur og tenkning. Men dersom dette er en dør Herren ønsker vi skal gå inn gjennom, vil Han også hjelpe oss med å løse utfordringene.

Les også

Siste nytt fra Nord-Norge

Distriktsnytt er ute med ny utgave. Her kan du lese om utbygging av leirstedet Rivermont og annen nytt fravår nordligste landsdel.
Les mer

Distriktsnytt i posten

Baptistmenigheten i Ballangen har gitt femhundretusen kroner til Rivermont Ungdomssenter. Dette er en storslått gave, og har vært mulig å realisere etter at menigheten solgte baptistkirken i Narvik. Du kan lese mer om denne gaven og andre nyheter i Distriktsnytt, som er på vei til abonnentene.
Les bladet

Glede over ny menighet

Telemark Chin Baptist Church ble tatt opp som ny medlemsmenighet i landsmøtet 2019.
Les mer
1 - 3 av 166
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone