Kvinner i bønn
Kvinner i bønn
6 mars 2012
Fredag 2. mars samles kvinner over hele verden til bønn.
Fredag 2. mars ber kvinner over hele verden. Da går det årlige arrangementet Kvinnenes Internasjonale Bønnedag av stabelen. Tekst: Kristin Winther Jørgensen - Foto: yaymicro.com / KPK Tema for bønnedagen i år er: La retten vinne fram. Årets fokus er Malaysia. – Bønnedagsprogrammet er laget av kvinnene i Malaysia ut fra deres hverdag og deres utfordringer og gleder. Men problematikken som tas opp, og bønnene og tekstene som deles, utfordrer oss alle. Det blir relevant også for oss. Og ikke minst er det viktig at vi får kunnskap om menneskers situasjon i andre deler av verden. På den måten kan vi være med og ta ansvar. Det sier Brit Knedal i komiteen for Kvinnenes internasjonale bønnedag. Hun forteller at det sendes ut materiell til bønnedagen til rundt 800 adresser bare i Norge, og at det sannsynligvis er 12.000-15.000 nordmenn som deltar i år. – I hele verden er det 120 land og regioner som tar aktivt del i å arrangere bønnedagen. Mange steder er det mye større enn i Norge, sier Knedal som mener det er umulig å si nøyaktig hvor mange som deltar i bønn denne dagen i mars. Siden 1887 Bønnedagen startet i USA i 1887. Den gangen ble det holdt en felles bønnesamling der ulike kirkesamfunn deltok. Siden da har arrangementet utvidet seg til å bli verdensomspennende. I Norge har det blitt arrangert slike samlinger siden slutten av 1920-årene. Knedal mener det er viktig å engasjere kvinner i bønnearbeid. – Kvinner kan veldig lett identifisere seg med andre kvinner. Og når noen lider eller trenger forbønn, lar vi oss engasjere. Vi opplever det godt å stå sammen på tvers av grenser og forskjeller. Bønnedagen bidrar til å oppleve enheten mellom oss. Bønneemnene handler om kvinner og barn, men også om å bedre menneskers situasjon generelt. Vi tror bønn river ned skiller, varmer hjerter og gjør oss villige til å handle for å gjøre en forskjell i denne verden, sier Knedal. Dagen vil bli markert de fleste steder i Norge med felles bønnesamlinger, og offeret som blir gitt, går til Bibelselskapets bibelmisjonsarbeid i Malaysia. Press på familier Malaysia er et land i Asia der mange har god utdanning, også kvinner. Med lange arbeidsdager blir det stort press på familien, spesielt for barna. For mange kvinner fører dette til depresjoner og brutte relasjoner. Videre resulterer dette i at mange barn får sosiale problemer. Det melder komiteen for Kvinnenes Internasjonale Bønnedag. På tross av det høye utdanningsnivået i landet, er kvinner fra minoritetene ofte analfabeter. Gjennom Bibelselskapets «prosjekt Mamma» vil de få lære å lese. Gjennom prosjektet vil det arbeides for å nå kvinner med barn, både enslige og gifte fra de lavere sosiale gruppene, spesielt fra minoritetene. Gjennom utdanningssentra vil man skolere kvinner til å få tro på seg selv og bli gode rollemodeller for sine barn. Målet er å skape gode, stabile familier basert på bibelske verdier. Opplæringen skjer ved hjelp av velprøvd materiale som er basert på bibeltekster. Forventinger til Jesus Brit Knedal har forventinger til bønnedagen. – Forventningene er at kvinner i alle aldere engasjerer seg. Erfaringen er at de som først blir tent av å være med på noe så stort og viktig, stiller opp hvert eneste år. Men mest av alt går forventningen til Jesus, som hører bønn og har makt til å røre ved menneskers liv. KPK Se ressurssiden til Norges Kristne Råd

Les også

Studietur til Tyrkia

Vi selger noen få restplasser på studieturen for baptistledere til Tyrkia 6.-12. september.
Les mer

Vi må hjelpe

Baptistkirken i Drammen bærer navnet Eben Eser. Det betyr "Hittil har Herren hjulpet". Vi ber om at Herren vil fortsette å hjelpe - og nå spesielt folket i Ukraina
Les mer

Myanmar trenger vår oppmerksomhet, nå!

«Situasjonen i Myanmar er hjerteskjærende, og våre brødre og søstre i Myanmar ber oss om å ikke glemme dem. Flere norske kirkesamfunn og hjelpeorganisasjoner er sterkt engasjert i Myanmar, de trenger vår støtte.
Les mer
1 - 3 av 162
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone