Smurna Karen Baptist Church søker medlemskap
Smurna Karen Baptist Church søker medlemskap
15 april 2012
Menigheten ble stiftet 16. januar, og består ved oppstarten av 61 medlemmer, barn og voksne, bosatt i Trondheim og Levanger.
Menigheten ble stiftet 16. januar, og består ved oppstarten av 61 medlemmer, barn og voksne, bosatt i Trondheim og Levanger. Av Roger Dahl Baptistamfunnets generalsekretær har nå sendt ut informasjon om menighetsdannelse og søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn til menighetene i Midtnorge, og ber om å få eventuelle synspunkter på medlemskapssøknaden innen 15. mai. Gruppen som nå har dannet menighet har møttes til samlinger helt siden november 2009. Det opplyses av 24 av dem som har gått inn i den nye menigheten tidligere har tilhørt Trondheim Baptistmenighet. De fleste medlemmene har bakgrunn som baptister fra hjemlandet, og menigheten ønsker å være tilknyttet Det Norske Baptistsamfunn. Det er landsmøtet som tar stilling til søknader om medlemskap. I tillegg til denne menigheten fra Trondheim og Levanger har en nyetablert chin-menighet fra Elverum søkt medlemskap. Dersom disse to menighetene blir tatt opp vil det være 95 menigheter tilknyttet Det Norske Baptistamfunn.

Les også

Glede over ny menighet

Telemark Chin Baptist Church ble tatt opp som ny medlemsmenighet i landsmøtet 2019.
Les mer

Vil vise UDI at de tar konvertitter på alvor

En rekke kirkesamfunn og kristne organisasjoner har gått sammen om et dokument for hvordan konvertitter bør tas imot i menighetene.
Les mer

Tar ikke gjenvalg

Terje Aadne har varslet hovedstyret at han avslutter tjenesten som generalsekretær sommeren 2020, etter ti år som Baptistsamfunnets leder.
Les mer
1 - 3 av 148
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.13105  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone