Målet om 6000 medlemmer innen 2020 er nådd
Målet om 6000 medlemmer innen 2020 er nådd
25 januar 2013
Medlemstallene fra 31. desember 2011 er nå systematisert. De viser 6158 med fullt medlemskap.
Medlemstallene fra 31. desember 2011 er nå samlet sammen. De forteller om 6158 med fullt medlemskap. Målsettingen om 6000 baptister og 100 menigheter innen 2020 ble vedtatt på landsmøtet i Bergen i 2007. Av Roger Dahl Det manglet bare 50-60 stykker på å passere 6000 grensen ved forrige årsskifte. Etter hvert som medlemstallene kom inn for status ved siste årsskifte økte spenningen i DNBs administrasjon, om det virkelig var mulig å nå 6000-tallet dette året. Noe en gjorde med god margin. Det gjensstår noen menigheter før en eventuelt også når målsettingen om 100 menigheter. I skrivende stund erdet 93 menigheter som er medlem av Baptistsamfunnet. Etter forrige landsmøte var medlemstallet 94, men Tvedestrand Baptistmenighet har siden det lagt inn årene, og blitt en del av Arendal menighet. I forkant av årets landsmøte er det to medlemsøknader. Om begge menighetene tas opp som medlemmer vil det være 95 menigheter etter årets landsmøte. Bildet viser et stort karenkor som sang på sommerfesten i Skien i 2010.

Les også

Ny lov for trossamfunn er innført

Barn under 15 år må aktivt meldes inn i et trossamfunn og kommunale medlemstilskudd bortfaller.
Les mer

Ønsker å nå nye landsmenn

Baptistkirken Home i Oslo spør om økonomisk hjelp slik at de kan ansette misjonær/prest til å arbeide i Grønlandsområdet i Oslo.
Les mer

Varmestua Sarpsborg har tatt over kirkebygget

Torsdag 5. november fikk Baptistkirka Sarpsborg nye eiere, drøyt 90 år etter at bygget ble baptistkirke.
Les mer
1 - 3 av 22
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone