Gjenvalgt som styreleder
Gjenvalgt som styreleder
11 mai 2012
Arild Harvik, som har ansvar for vårt misjonsarbeid, ble gjenvalgt som leder for European Baptist Mission (EBM) sist helg.
Arild Harvik, som har ansvar for vårt misjonsarbeid, ble gjenvalgt som leder for European Baptist Mission (EBMInternational ) sist helg. Av Roger Dahl EBMInternational er en sammeslutning av baptistsamfunn fra Europa, Latin-Amerika, Afrika og India, hvor fokuset er misjonsarbeid. Det ligger et stort evangeliserings- og bistandsarbeid i Afrika, Latin-Amerika og India, som har vært drevet gjennom mange år. For noe få år siden endret organisajonen fokus fra å bestå av "givere" og "mottakere", der de som hadde pengene også styrte prosessene, til en likevedighet og likestilling i alle avgjørelser mellom den som gir penger, og dem som mottar penger,noe osm har gitt organisasjonen ny vitalitet. Neste år er det planlagt at EBMs årsmøte og misjonsstevne skal være i Skien, 2.-4. mai med Skien Baptistmenighet som vertskap.

Les også

Pinsefeiring over hele verden

Baptist World Alliance har satt sammen en video medklipp fra baptisters pinsefeiring over hele verden.
Les mer

Virus- og valutatrøbbel for baptistprosjekt

Skoleprosjekt i det nordlige Kongo går i en bratt motbakke. Nå appelleres det til ekstra giverinnsats.
Les mer

Tungt å være prosjektleder i Kongo

Dårlig valutakurs skaper langsiktige problemer for barn i Bas Uele.
Les mer
1 - 3 av 217
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone