Styrker Trygg-arbeidet i Baptistsamfunnet
Styrker Trygg-arbeidet i Baptistsamfunnet
28 januar 2013
Carmen bernal vil våren 2013 arbeide med forebygging og bevistgjøring rundt grenseoverskridende seksuell adferd.
Carmen Bernal er student ved Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT). Hun har sin sin praksis  hos Norske Baptisters Barne- og Ungdomsforbund (NBUF), og skal i denne våren arbeide med undervisning og trening i forebyggende arbeid rundt problematikken med seksuelle overgrep. Av Roger Dahl Baptistsamfunnet og NBUF har en målsetning om at alle våre arrangement og arenaer skal være trygge, som et ledd i dette arbeidet legger vi opp til en foredragsturne med menighetsbesøk vårhalvåret 2013 med Carmen Bernal. Hun har utviklet et kursopplegg i samarbeid med Trygg-gruppen , og vil denen våren styrke  Trygg-arbeidet ved å tilby kurs for ledere i menighetene /ungdomsgruppene. Konseptet handler om forebygging og bevisstgjøring med et avsluttende fokus på praktisk grensesetting. Carmen Bernal er 37 år, bosatt i Oslo og tredjeårs student på HLT. Vårhalvåret 2013 har hun praksis i NBUF og skal jobbe med Trygg arbeidet vårt. Til daglig er hun lærer ved Troens bevis Bibel- og Misjonsinstitutt og har flere års erfaring fra Jesus Church. Dette er en del av Baptistsamfunnet og NBUFs tryggarbeid Det vil være mulig med besøk av Carmen fra begynnelsen av februar. Det enkleste vil være å gjøre en direkte avtale med Carmen. Mobil er 92263256, eller e-post NB! Det er viktig å være tidlig ute og avtale tid.  NBUF dekker alle kostnadene ved dette, men setter pris på om menighetene vil bidra til å dekke utgiftene.

Les også

Si fra

Vi har i sommer lansert ny varslingsside på nettstedet vårt fordi det skal være enkelt å varsle om det skjer noe som føles ubehagelig eller skremmende, eller handlinger som er ulovlig.
Les mer

Tilbyr Trygg-kurs

Ung baptist og baptistsamfunnet tilbyr nå menigheter og lokallag kurs i grensesetting og varslingsrutiner ved maktovergrep.
Les mer

Kirke, kjønn, kultur og krenkelser

Torbjørn Herlof Andersen er forstander i Gjøvik Baptistmenighet og professor på institutt for helsevitenskap på Gjøvik, hvor han jobber med kjønnsbasert forskning.
Les mer
1 - 3 av 20
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone