Nyttig hjelp i menighetsarbeidet
Nyttig hjelp i menighetsarbeidet
15 april 2013
Pastor Kent Remi Westergren ble i vinter intervjuet om Drammen Baptistmenighetens arbeid med Naturlig menighetsutvikling og om at arbeidet med ny visjon hadde betydning for engasjementet i troslivet.

Baptistmenigheten i Drammen ble stiftet allerede i 1905, og har for tiden snaut 150 medlemmer. I intervjuet forteller pastor Kent Westergren, som har vært pastor i Drammen siden 2004 om en menigheten og dens arbeid med Naturlig menighetsutvikling.

Menigheten har i mange år hatt Ommund Rolfsen fra K-vekst som veileder, og betegnes som en sunn og velfungerende menighet, som de siste ti årene har hatt en positiv utvikling og har gledet seg over at mange har kommet til tro, spesielt gjennom tenåringsarbeidet menigheten har satset bevist i forhold til.

Se intervjuet  

Les også

Å være kirke i en ny tid

Tirsdag 19. mai kl 10.00-12.00 tilbyr Norges kristne råd og Naturlig Menighetsutvikling et spennende og matnyttig webinar om å tenke nytt om å være kirke.
Les mer

Samarbeid for Fasteaksjonen

I Drammen samarbeider baptistene og metodistene med Fjell menighet i den norske kirke for å få skikkelig dreis på Fasteaksjonen, som ender opp med bøsseinnsamling siste uken før påske.
Les mer

Kirke i en ny tid

Når samfunnet endres må kirkene også endres. Hvordan ser Norge ut om tjue år, og hvordan vil kirkene påvirkes av det? Som baptistkirken i Wedding, Berlin, der klatretårnet står midt i kirkerommet.
Les mer
1 - 3 av 26
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone