Etablerte Baptistenes Høyskoleråd
Etablerte Baptistenes Høyskoleråd
5 juli 2013
Sikrer fokus på utdanning av forkynnere og ledere blant baptistene.
Det var viktig for baptistenes landsmøte å sikre at dem vi velger til å forvalte baptistenes høyskolesatsning skal få tid og anledning til det. Til nå har en måttet dele fokuset med eiendomsforvaltning av skoleeiendommen Baptistenes Teologiske Seminar. Av Roger Dahl Ved etablering av Baptistenes Høyskoleråd skiller en høyskoledrift og  eiendomsdrift. Høyskolerådet består av tre landsmøtevalgte medlemmer, generalsekreæren og hovedstyrets leder. Det nye høyskolerådet overtar forvaltningen av utdanningsfondene og forvaltningen av eierskapet til høyskolen. Høyskolerådet utgjør baptistenes del av generalforsamlingen i Høyskolen for Ledelse og Teologi. Eiendomsforvaltningen på skoleeiendommen på Stabekk føres videre av selskapet Baptistenes Teologiske Seminar, som også skal inngå en driftsavtale med Holtekilen folkehøgskole om eiendomsdrift og - forvaltning. Fordelene ved dette er først og fremst et større fokus, både på høyskoledrift og på eiendomsforvaltning ved at en får styrer og råd om kan ha fokus på det en er best på.      

Les også

Fremdeles mulig å få med seg BLINK

Det er fremdeles plass til etternølere som ikke vil gå glipp av sommerfesten i Stavern
Les mer

Slik finner du fram til stevnestedet for BLINK 2013

Her får du svar, enten du kjører bil, kommer med fly, tog eller buss til Stavern folkehøgskole Fredtun!
Les mer

Hør lydopptak fra BLINK

Inspirerende sangere og forkynnere på BLINK 2013
Les mer
1 - 3 av 16
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone