Peder A. Eidberg til minne!
Peder A. Eidberg til minne!
15 august 2013
Dr. theol. Peder A. Eidberg, Bærum, ble hentet hjem til Jesus 12. august etter lang tids sykdom, nær 80 år gammel.
Dr. theol. Peder A. Eidberg, Bærum, ble hentet hjem til Jesus 12. august etter lang tids sykdom, nær 80 år gammel. Det er en kjær ektefelle, far, svigerfar og bestefar som har gått bort fra dette livet. I Det Norske Baptistsamfunn sørger vi over en kjær kollega, som var vår fremste kompetanse innen baptismens historie, og hele det kristne Norge har mistet en sann økumen i Peder A. Eidberg. Av Terje Aadne, generalsekretær Eidberg ble født i Sandtorg utenfor Harstad 21. november 1933. Han ble i 1957 gift med Palma og de fikk tre barn. Etter hvert har det kommet til åtte barnebarn. Hele livet ble viet kallet til å være med å bringe Guds rike videre. Det går en rød tråd fra evangeliståret i Kvæfjord og Harstad i 1952, årene med teologisk utdannelse i Oslo og Sveits, studier innen sjelesorg og historie, til 42 år med undervisning og forskning på Baptistenes Teologiske Seminar. Eidberg var skolens rektor i til sammen 11 år. Etter hvert spesialiserte Eidberg seg innen kirkehistorie, med vekt på nyere norsk kirkehistorie, amerikansk kirkehistorie og baptistenes historie. I 1999 disputerte han ved Det teologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo med avhandlingen ”Det folk som kalles baptister”. Avhandlingen har senere kommet i bokform og dekker baptismens utbredelse i Norge fram til jubileumskonferansen i 1902. Eidberg var initiativtaker til opprettelsen av Norsk Baptist-Historisk Selskap i 1978, og var siden med i ledelsen av dette. Fra 1994 var Eidberg initiativtaker til og redaktør av Baptist - Tidsskrift for baptistisk historie, teologi og praksis, som blir utgitt av Norsk Baptist-Historisk Selskap. I tillegg til lærergjerningen og det historiske arbeidet har Eidberg hatt en rekke tillitsverv i ulike sammenhenger. Han har blant annet vært medlem av styret for Norges frikirkeråd, Kristelig kringkastingslag, Bønneuken for kristen enhet og Nordisk Ekumenisk Råd. Han satt en årrekke i Norsk Teologisk Samtaleforum og i styret for Modum Bad. For sine betydelige bidrag i det økumeniske Norge fikk Eidberg i 2006 Økumenikkprisen av Norges Kristne Råd. Eidberg hadde også overskudd og kapasitet til å påta seg oppgaver innen baptistenes rekker, blant annet som leder i Baptistenes Speiderkorps og senere som leder av hovedstyret i Det Norske Baptistsamfunn. Også internasjonalt har Eidberg vært engasjert som medlem av flere kommisjoner innen Baptistenes Verdensallianse. I 1974 var Eidberg med å etablere Bærum Baptistmenighet, som siden stiftelsen har vært nært knyttet til Baptistenes skolesenter på Stabekk. Eidberg var menighetens forstander det første året, og var siden et engasjert og aktivt medlem av menigheten. For sin store og forbilledlige innsats ble Eidberg i 2009 tildelt Kongens Fortjenstmedalje. Peder A. Eidberg bisettes fra Bærum Baptistkirke 21. august kl 12.30. Våre tanker og bønner går i første rekke til Eidbergs nære familie. Vi lyser fred over Peder A. Eidbergs gode minne! Terje Aadne, generalsekretær Det Norske Baptistsamfunn

Les også

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone