Ønsker å nå Konnerud med evangeliet
Ønsker å nå Konnerud med evangeliet
17 februar 2014
Elin og Helge Finnestrand ble sist søndag innviet til pastortjeneste i Konnerud Baptistmenighet.

Av Roger Dahl

De har vært med i menigheten i mange år, og kallet til en pastor og hyrdetjeneste har modnet seg fram de siste årene, og de har nå også fått menighetens bekreftelse.  Innvielsen av nye pastorfolk ble markert i gudstjenesten i Konnerud Baptistmenighet. Betel var nærmest fullsatt, generalsekretær Terje Aadne og Bente Sandtorp, som har vært veileder for mengiheten de siste årene deltok.

Baptistenes virksomhet på Konnerud strekker seg mer enn 80 år tilbake da "Kongomisjonen" ble stiftet blant baptistene som bodde på Konnerud. Etter hvert begynte baptistgruppa på Konnerud å samles til møter utover det, en leide et lokale og i de første etterkrigsårene ble Betel bygget. kirka er senere utvidet betydelig, og i 1984 ble Konnerud Baptistmenighet plantet.

Konnerud er en av de største bydelene i Drammen. Det er omkring 10.000 som bor i området, som i stor grad består av eneboliger og rekkehus, med noen lavblokker i tillegg.  Konnerud er av den grunn et sted der det bor mange barnefamilier, og det er fortsatt utbygging i området. Baptistkirken Betel ligger i sentrumsområdet på Konnerud, og nesten alle som bor i bydelen har mindre enn tre kilometers reisevei til Betel.

Konnerud Baptistmenighet har opplevd både oppturer og nedturer siden stiftelsen. For noen år siden vurderte de som var igjen å legge ned, men Gud ville det annerledes. Etter noen år med mye fokus på bønn, innvielse og med en lengsel etter å nå ut på Konnerud med ordet om Jesus ser en en positiv utvikling. Det er flere nye medlemmer, og et økende engasjement.

I høst inviterer en til Alphakurs, og fra førstkommende lørdag er det planlagt for å være ute på lørdag formiddag med egen vaffelbod, for å knytte kontakter og relasjoner med folk som bor i området. Det blir spennende å følge Konnerud Baptistmenighet videre.        

Les også

Bibellesning er viktig

Det er et tydelig fokus på bibellesning og betydningen Bibelen har, både i hverdagen og i forhold til troen og de større utfordringene. Vi deler noen eksempler.
Les mer

Felles bibelleseplan i fastetiden og den stille uke

Askeonsdag innleder fastetiden, en tid for refleksjon, ransakelse og fornyelse. Du inviteres til å forberede deg for feiringen av Jesu oppstandelse.
Les mer

Med ønske om en velsignet jul og et rikt nytt år!

Slik stjernen viste vei for vismennene, som kom for å hylle Jesus— jødenes konge som var født—er det behov for veivisere til Jesus—verdens frelser i vår tid.
Les mer
1 - 3 av 68
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone