Spennende tider i Eidsvoll Baptistmenighet
Spennende tider i Eidsvoll Baptistmenighet
16 september 2013
Nyansatt pastor i Eidsvoll Baptistmenighet Hogne Schie (th) sammen med menighetsarbeider Morten Sundqvist og menighetsrådsleder May Dahlø.
Søndag 15. september ble Hogne Schie innviet til pastortjeneste i Eidsvoll Baptistmenighet.  Av Bente Sandtorp Schie er ansatt i halv stilling.  Eidsvoll Baptistmenighet kan betegnes som en liten menigheten, men de satser frisk og offensivt! Fra tidligere er Morten Sundqvist ansatt i en halvstilling som menighetsarbeider. Eidsvoll Baptismenighet er en flerkulturell menighet og har den siste tiden opplevde å ønske flere nye velkommen til fellesskapet. Menighetsrådsleder May Dahlø er svært begeistret over å ha fått Schie med på laget.  Han tilhører menigheten fra før og kjenner både menigheten og lokalsamfunnet godt. Schie har mastergrad i teologi og skal blant annet ha hovedansvar for undervisningen i menigheten. Det er optimistiske tider i menigheten og et sterkt ønske om at mange flere skal få oppleve Gudsberøring og forvandling. Bildetekst:  F.v: Menighetsarbeider Morten Sundqvist, menighetsrådsleder May Dahlø og pastor Hogne Schie.

Les også

Baptistkirka tas vare på

Flere år etter at den gamle baptistkirka på Eidsvoll ble solgt til et selskap som ville bygge nye boliger ser det ut til at bygget blir tatt vare på på en god måte.
Les mer

Baptistene deltok i grunnlovsfeiringen på Eidsvoll!

Karen-folket og Zomi-folket (chin) deltok i den kirkelige grunnlovsmarkeringen!
Les mer
1 - 2 av 2

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone