110 år for misjonen
110 år for misjonen
17 februar 2014
Kvinneforeningen i Drammen Baptistmenighet markerte i høst sitt 110-årsjubileum.

Fra oslo1baptist.no

Kvinneforeningen ble etablert samme år som daværende Kristiania Baptistmenighet med Jacob Øhrn i spissen hadde sommeraksjon med teltmøter i Drammen. En aksjon som var så vellykket at det samme høst var blitt ti baptister i byen, og virksomheten fortsatte. Det ble samme høst etablert kvinnemisjon, året etter søndagsskole,  høsten 1905 ble Drammen Baptistmenighet stiftet, og to år senere ble baptistkirken Eben Eser tatt i bruk.

Et sekstitalls venner, både menn og kvinner, hadde gleden av å både feire med gudstjeneste og med et hyggelig måltid. Ti år før kvinner fikk stemmerett i Norge – var baptistkvinnene samlet i Drammen Baptistmenighet til forening med hjerte for både evangelisering og misjonsengasjement. Kongo var landet som lå de mange engasjerte misjonskvinnene nærmest den gang, men i dag banker hjertene også for andre land og prosjekter. D

enne festdagen manglet det heller ikke på bevertning. Flotte ferdigsmurte rundstykker til mat – etterfulgt av fantastiske kaker. Kollekten ble på 4.390,- kroner, gitt av de oppmuntrede besøkende. Pengene går selvsagt uavkortet ut til der de trengs mest. Kvinneforbundet vil få sitt.

Det manglet heller ikke på oppløftende bidrag inn i festen. Ragnhild Kirkeng, Ole Asbjørn Dybvik, Rolf Paulsen og Rolf Dahl bidro alle med både sang og allsang. Både solister og forsamlingen forøvrig ble stødig akkompagnert av Jan Jørgen Skarre på både flygel og orgel. Svein Bakkevold tok forsamlingen med inn i flere gode kor. Pastor Kent R. Westergren holdt en appell med utgangspunkt i Markus 1.40 – om Jesu møte med den spedalske mannen.

Gudstjenestefesten ble avsluttet med at det ble tent lys for hver av de menigheter som denne dagen var til stede. Torill Oppl Ingebretsen ledet festmøtet stødig. Hun er, sammen med Lillian Dahl og Inger Westergren, ledere i Kvinneforeningen i Drammen.

Les også

Billy Taranger, 75 år

Tidligere generalsekretær, pastor Billy Taranger, fyller 75 år tirsdag 21. mars.
Les mer

Klart for nytt kapittel i livet

Trine og Ørnulf Mathisen flytter om få uker til Albir-Villajoysa i Spania for å arbeide som vertskap i Sjømannskirken. Baptistkirkene på Konnerud og i Drammen er sendemenigheter.
Les mer

Digitale påskegudstjenester fra menighetene

Dessverre er det slik at Korona-pandemien setter sitt preg også på årets påskefeiring. Det betyr at det for flere menigheters del blir digital feiring. Nye gudstjenester tilknyttet skjærtorsdag og langfredag og 1. påskedag legges ut.
Les mer
1 - 3 av 70
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone